Blog

Wszystko o kredytach frankowych

ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego PKO BP

Czego dotyczy najnowsze pytanie prawne do Sądu Najwyższego (III CZP 87/19) dotyczące kredytów frankowych (CHF)?

Już 15 WRZEŚNIA 2020 r. Sąd Najwyższy (III CZP 87/19) odpowie na kolejne pytanie prawne związane z kredytami frankowymi. Oczekując na rozstrzygniecie SN warto zastanowić się co tak naprawdę jest przedmiotem pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz jakie konsekwencje orzeczenie te może mieć dla pozwów o unieważnienia umowy kredytowej lub o odfrankowienie?

Czytaj więcej »
pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).

Czy zawarcie aneksu z bankiem przekreśla Twoje szanse na wygraną w sprawie o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego lub jego odfrankowienie? Wyrok TSUE!

Wielu posiadaczy kredytów frankowych zawierało z bankami aneksy licząc, iż w ten sposób uzyskają bardziej sprawiedliwe warunki umowy. Obecnie okoliczność ta niejednokrotnie podnoszona jest przez banki przed sądami jako argument przeciwko roszczeniom Frankowiczów. Czy jednak fakt ten ma znaczenie dla możliwości uzyskania odfrankowienia umowy lub stwierdzenia jej nieważności? W tym przedmiocie wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r. (C-452/18).

Czytaj więcej »