Przejdź do treści

O co walczą frankowicze?

O co walczą frankowicze?

O co walczą frankowicze? Na to pytanie chętnie odpowiedzą prawnicy, którzy, na co dzień pomagają im w sporach z bankami, które udzieliły kredytów we frankach szwajcarskich. W momencie, gdy wartość franka poszła znacznie w górę, okazało się, że wpadli oni w tarapaty finansowe, ponieważ umowy kredytowe zawierały nieuczciwe zapisy. Ale nie wszystko stracone, obecnie sądy wydają rozstrzygnięcia korzystne dla frankowiczów.

Co mogą uzyskać frankowicze w walce z bankami?

Przede wszystkim unieważnienie umowy kredytowej i odzyskanie z banku pieniędzy, które wpłacili i o to właśnie walczą frankowicze w sądach. Wspierają ich prawnicy, którzy znają zagadnienie od podszewki i potrafią dowieść w sądzie zasadności roszczeń swoich klientów. Odwalutowanie kredytu we frankach, również przynosi kredytobiorcy spore oszczędności.

Co oznacza dla frankowicza unieważnienie umowy kredytowej?

Po orzeczeniu unieważnienia umowy kredytowej zaciągniętej w obcej walucie a dokładnie we frankach szwajcarskich, bank dokonuje zwrotu niezgodnego z prawem wzbogacenia.Trzeba przyznać, że frankowicze chętnie ubiegają się o takie rozstrzygnięcie, ponieważ przynosi ono wymierne korzyści. Co mówi o tym Kodeks Cywilny? Unieważnienie umowy kredytowej przez sąd powoduje, że bank będzie musiał zwrócić frankowiczowi wartość wpłaconych przez niego odsetek i rat kapitału. Natomiast kredytobiorca będzie musiał zwrócić bankowi sumę, która została mu wypłacona.

Na podstawie orzecznictwa sądowego roszczenie frankowicza wobec banku ulega przedawnieniu po upływie 10 lat. W przypadku banku dochodzenie roszczeń wobec kredytobiorcy przedawnia się po upływie trzech lat od chwili wypłacenia kwoty kredytu. Co jeszcze zyskuje frankowicz na tym wariancie? Upadek hipoteki, która jest przecież zabezpieczeniem nieruchomości. Czy warto skorzystać z pomocy prawnika? Jak najbardziej, banki są reprezentowane przez doświadczonych prawników i nie ma sensu walczyć z nimi samodzielnie nie posiadając wiedzy prawniczej.

Unieważnienie umowy kredytowej według teorii salda

Istnieje taka możliwość, że sąd unieważnia umowę kredytową, jednak nie nakazuje zwrotu wpłaconych rat frankowiczom, posługując się teorią salda (świadczenie wzajemne należy odjąć od wzbogacenia). Na czym ona polega? W sytuacji wzajemnego bezpodstawnego wzbogacenia, co ma miejsce w przypadku nieważności umowy, pod uwagę brane jest saldo rozliczenia pomiędzy stronami. Nie dotyczy to roszczeń każdej ze stron oddzielnie. Co to oznacza dla frankowiczów? Jeżeli kredytobiorca spłacił już kredyt, zostanie mu zwrócona nadpłacona kwota (ponad spłacony kapitał), jeżeli jest w trakcie spłacania sąd takiej decyzyji nie wyda, ponieważ frankowicz jest nadal dłużnikiem banku.

Odwalutowanie kredytu we frankach

Co odfrankowienie oznacza dla kredytobiorcy? Otóż, zawarta z bankiem umowa kredytowa jest nadal ważna, ale zostanie przeliczona z franków na złotówki, uwzględniając postanowienia umowy: ilość rat oraz oprocentowanie. Kredytodawca ma obowiązek zwrócić frankowiczowi nadpłatę, która związana jest z zastosowaniem przez bank klauzul niedozwolonych. Dlaczego walczą o to frankowicze? Ten wariant daje możliwość uzyskania oszczędności, ponieważ nie będą oni musieli płacić kwot, do których byliby zobowiązany, gdyby nie doszło do odwalutowania umowy. Nadpłata kredytu jest wyliczana na podstawie wykazania różnicy pomiędzy sumami pobranymi przez bank a kwotami należnymi, to znaczy gdyby nie zastosowano waloryzacji abuzywnej.

Dlaczego ludzie tak chętnie zaciągali kredyty we frankach?

Był czas, gdy frank szwajcarski był tani i ludzie brali kredyt w tej walucie uzyskując lepszą wiarygodność kredytową. Czyli mogli otrzymać od banku większą kwotę kredytu i kupić większe mieszkanie. Wszystko było dobrze do czasu, gdy frank podskoczył w górę i nie kosztował już 2 złote, ale w pierwszej fazie 3 złote a następnie nawet około 5 złotych. Wzrosła kwota zaciągniętego kredytu a raty stały się dużo wyższe.

Jak zachowały się banki? Niestety okazało, że umowy kredytowe zawierały przepisy, które są niedozwolone. Ale osoba nieznająca prawa nie była w stanie tego wychwycić. Obecnie znaleziono wykazane powyżej rozwiązania, z których chętnie korzystają frankowicze. Aby jednak nie popełnić żadnego błędu warto skorzystać z pomocy prawnej jakiej udziela kancelaria radców prawnych. Analiza umowy kredytowej nic nie kosztuje a można się dowiedzieć, jakie korzyści uda się uzyskać wytaczając pozew bankowi. Skompletowanie dokumentacji na własną rękę jest trudne, jeżeli nie wiadomo, co jest potrzebne, prawnik zrobi to profesjonalnie i przygotuje wyliczenia, które będą wymagane do wytoczenia sprawy konkretnemu bankowi.

Czy warto postawić na fachową pomoc prawną?

W przypadku kredytu we frankach jest to niezwykle ważne, aby prawnik zapoznał się z zapisami umowy i wychwycił wszystkie nieprawidłowości. Kancelaria radców prawnych zatrudnia prawników, którzy są biegli w prawie bankowym i potrafią oni odpowiednio interpretować zapisy umowy kredytowej. Każdy frankowicz może ubiegać się o swoje prawa, bez względu na to czy nadal spłaca kredyt czy już go spłacił w całości. Prawnicy wiedzą jak dochodzić unieważnienia umowy czy też przeliczenie kredytu frankowego na złotówki, ale po kursie obowiązującym w dniu podpisywania umowy. 

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk