Przejdź do treści

Frankowicze – kiedy przedawnienie?

Frankowicze - kiedy przedawnienie?

Frankowicze – kiedy przedawnienie? Czy jest taka możliwość, aby dochodzenie roszczeń frankowiczów w sporze z bankiem uległo przedawnieniu? Odpowiedź prawników to – tak i nie. Sprawą bardzo istotną jest ustalenie początku biegu przedawnienia roszczeń, od jakiego momentu trzeba je liczyć. Czy od chwili wypłacenia przez bank kredytu we frankach szwajcarskich czy może dla każdej zapłaconej raty osobno? Wiele osób zastanawia się, czy przedawnienie może być liczone od chwili, gdy dowiedział się, że jego umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, dzięki czemu można ją unieważnić? Trzeba przyznać, że przedawnienie roszczeń w sprawie kredytów frankowych, należy do najważniejszych zagadnień stale budzących kontrowersje.

Ważne! Kodeks Cywilny wskazuje, że, wszystkie roszczenia finansowe ulegają przedawnieniu po 6 lub 10 latach. W przypadku banku czas na dochodzenie roszczeń wynosi 3 lata. Nie ma sensu czekać na dogadanie się z bankiem i odzyskanie nadpłaconych rat, lepszym rozwiązaniem jest przekazanie sprawy do kancelarii radców prawnych Lubiniecki Sołtyszewski. Klienci nie odczuwają żadnych niedogodności w czasie prowadzania sprawy sądowej, ponieważ prawnicy sami występują do banku o przekazanie niezbędnych dokumentów, przygotowują pozew oraz inne pisma procesowe. 

Frankowicze – przedawnienie

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich były zaciągane w Polsce w latach 2004-2008, ale dotąd stanowią duży problem dla frankowiczów, którzy obawiają się, że ich roszczenia względem banku mogą ulegać częściowemu lub całościowemu przedawnieniu. Przede wszystkim należy ustalić charakter roszczeń w sprawach przeciwko nieuczciwym bankom o umowy kredytowe.

Frankowicze mają dwie drogi, ponieważ w pozwie umieszczane jest roszczenie główne, czyli unieważnienie umowy oraz roszczenie ewentualne. Co ono oznacza? Otóż w przypadku nieznalezienia przez sąd podstaw do unieważnia umowy frankowej, drugim rozwiązaniem jest odwalutowanie (odfrankowienie) kredytu. Na czym polega druga opcja? Na wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych zapisów waloryzacyjnych i przewalutowanie kredytu CHF na polskie złotówki.

Czym jest dla frankowicza podważenie umowy kredytowej?

W przypadku unieważnienia umowy bank zostanie zobowiązany do zwrotu kwot, w tym rat kapitałowo-odsetkowych oraz prowizji i opłat, składek na ubezpieczenie kredytu. Natomiast w przypadku odwalutowania kredytu kredytobiorca uzyska zwrot nadpłaconych sum, ponieważ po przeliczeniu kredytu frankowego na polskie złotówki najczęściej okazuje się, że frankowicz nadpłacił dużą część swoich rat. W przypadku pozwania banku, kredytobiorca dochodzi zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy, odwołując się do tego, że bank otrzymał je bez podstawy prawnej.

Frankowicze – kiedy przedawnienie?

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy o zwrot nienależnego świadczenia rozpoczyna się po upływie sześciu lub dziesięciu lat od chwili jego spełnienia. Z jakiego powodu obowiązują dwa różne terminy przedawnienia? Dzieje się tak, gdyż w 2018 roku nastąpiła nowelizacja Kodeksu Cywilnego i zmieniły się postanowienia w sprawie przedawnienia i od tego momentu okres przedawnienia roszczeń dla frankowiczów wynosi 6 lat. Natomiast świadczenia spełnione przed 2018 przedawniają się na starych zasadach, to znaczy, że kredytobiorca ma 10 lat na ubieganie się o ich zwrot. Podejmując współpracę z kancelarią radców prawnych Lubiniecki Sołtyszewski, wszystkie informacje na temat możliwości przedawnienia zostaną przekazane zgodnie z bieżącym orzecznictwem. Złożenie pozwu przerywa bieg przedawnienia roszczeń, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi.

Warto mieć na uwadze, że każdy miesiąc zwłoki to teoretycznie jedna przedawniona rata. Dlaczego? Ponieważ w 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie roszczeń konsumentów, uznając, że roszczenia których dochodzą frankowicze nie mogą się przedawnić, jeśli nie posiadali on wiedzy o niedozwolonych cechach postanowień zapisanych w jego umowie kredytowej. Sąd Najwyższy w Polsce zajął podobne stanowisko i stwierdził, że, bieg terminu przedawnienie pojawia się w chwili podważenia zapisów umowy frankowej np. złożenia pozwu w sądzie.

Czy można odłożyć składanie do sądu pozwu przeciwko bankom?

Niewłaściwe jest myślenie frankowiczów, że będą mogli dochodzić od banku swoich roszczeń nawet po 20 latach. Ponieważ oddalając termin złożenia pozwu do sądu i pojawianie się głośnych spraw sądowych odnośnie kredytów frankowiczów, coraz trudniej będzie udowodnić, że nie miało się wiedzy o tym, że jego umowa kredytowa może zostać unieważniona. Jeżeli bank udowodni, że frankowicz miał wiedzę o aktualnym orzecznictwie sądów, będzie domagał się uznania biegu przedawnienia od zgłoszenia zastrzeżeń, a nie od dnia złożenia pozwu. Jeżeli bank przedłoży w sądzie korespondencję z frankowiczem będzie to udokumentowane.  

Nie ma znaczenia czy sprawa dotyczy kredytu indeksowanego czy denominowanego do franka szwajcarskiego roszczenia przedawniają się tak samo. Jeżeli jesteś zainteresowany przerwaniem biegu przedawnienia, skontaktuj się z kancelarią radców prawnych Lubiniecki Sołtyszewski. Prawnicy przygotują stosowne dokumenty: wezwanie banku do zapłaty, pismo procesowe celem przerwania biegu przedawnienia, pozew przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej lub o odfrankowienie. Mogą również podjąć kroki, w celu uzyskać przed sądem zawieszenie płatności rat kredytu.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk