Przejdź do treści

Lubiniecki Sołtyszewski
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

skutecznie pomagamy Kredytobiorcom przy kredytach frankowych
na terenie Szczecina i całej Polski

Jesteśmy kancelarią #2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

W zeszłym roku wygraliśmy ponad 95% z ogółu zakończonych przez nas spraw sądowych.

OFERUJEMY DARMOWĄ ANALIZĘ TWOJEJ UMOWY KREDYTU. Dzięki nam dowiesz się bez ryzyka ile możesz zyskać wytaczając pozew swojemu bankowi.

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ ANALIZY SWOJEJ UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Jak możemy Ci pomóc z kredytem we frankach?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych (abuzywnych) i innych nieprawidłowości.,

Dowiesz się od nas, czy masz szanse uzyskać korzystne orzeczenie sądu i jak będzie wyglądało postępowanie w Twojej sprawie.

Wskażemy Ci szacunkowo jakie korzyści uzyskasz w przypadku korzystnego orzeczenia sądu.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

Przygotujemy dla Ciebie wezwanie do zapłaty do Banku oraz pismo procesowe celem przerwania biegu przedawnienia. Dzięki temu czas nie będzie grał na korzyść Banku!

Skompletujemy za Ciebie wszystkie dokumenty oraz przygotujemy wyliczenia niezbędne do wytoczenia sprawy bankowi.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Sporządzimy dla Ciebie pozew przeciwko Bankowi o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy kredytu (lub o odfrankowienie).

Podejmiemy kroki, aby uzyskać przed sądem zawieszenie płatności rat kredytu.

Zapewniamy silne wsparcie procesowe i zastępstwo (reprezentację) przed sądem.

Co możesz z Nami wywalczyć mając kredyt frankowy?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

Nieważność umowy kredytu oznacza, że Twoja umowa z prawnego punktu widzenia nigdy nie istniała, a Ty sam nie byłeś zobowiązany m.in. aby płacić na rzecz Banku prowizję, odsetki oraz raty kapitałowe w wysokości uwzględniającej zmiany wysokości kursu franka szwajcarskiego. W takim przypadku będziesz mógł domagać się od swojego banku zwrotu wszystkich rat i innych opłat zapłaconych przy najmniej w ciągu ostatnich 10 lat. Dodatkowo nie będziesz musiał płacić bankowi kolejnych rat oraz będziesz mógł domagać się wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej Twojej nieruchomości.

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

W przypadku odfrankowienia (odwalutowania) Twój kredyt będzie traktowany tak, jakby już od początku był zwykłym kredytem złotowym nie powiązanym z kursem waluty obcej. Zasady oprocentowania kredytu nie ulegną zmianie, kwota kredyt w dalszym ciągu będzie oprocentowana w oparciu o stawkę LIBOR. Powyższe oznaczać będzie, że Twój Bank dotychczas znacznie zawyżał wysokość większości uiszczonych przez Ciebie rat kredytu. Z tego powodu będziesz mógł domagać się od banku zwrotu nadpłaty przy najmniej za ostatnie 10 lat. Twoje przyszłe raty (po „odfrankowieniu”) z uwagi na brak waloryzacji (indeksacji) kursem franka szwajcarskiego (CHF) nie będą wyższe niż te z początku umowy.

Poznaj skalę swoich korzyści na przykładzie konkretnej umowy Kredytu frankowego

Wybierz przybliżoną kwotę zaciągniętego przez siebie kredytu i sprawdź jak dużo kapitału mogło zostać Ci jeszcze do spłaty*. Pamiętaj pozytywne orzeczenie sądu może znacznie ograniczyć Twoje zadłużenie lub nawet unicestwić je w całości!

150 tys. zł

Do chwili obecnej zapłaciłeś łącznie:

141.425 zł


Twoje aktualne zadłużenie to:

146.305 zł

250 tys. zł

Do chwili obecnej zapłaciłeś łącznie:

235.709 zł


Twoje aktualne zadłużenie to:

243.842 zł

350 tys. zł

Do chwili obecnej zapłaciłeś łącznie:

329.993 zł


Twoje aktualne zadłużenie to:

341.379 zł

450 tys. zł

Do chwili obecnej zapłaciłeś łącznie:

424.277 zł


Twoje aktualne zadłużenie to:

438.917 zł

550 tys. zł

Do chwili obecnej zapłaciłeś łącznie:

518.560 zł


Twoje aktualne zadłużenie to:

536.454 zł

650 tys. zł

Do chwili obecnej zapłaciłeś łącznie:

612.844 zł


Twoje aktualne zadłużenie to:

633.991 zł

*wskazane kwoty są kwotami szacunkowymi i odnoszą się wyłącznie do konkretnej umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2007 r. na okres 25 lat, kwoty te nie mają charakteru uniwersalnego, a Twoje faktyczne zadłużenie może się różnić

 

Nie czekaj i sprawdź o jakie pieniądze możesz walczyć w Sądzie!!

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Dowiedz się więcej o Nas w kontekście kredytów frankowych

W ramach Działu sporów z instytucjami finansowymi specjalizujemy się w sprawach przeciwko bankom, w szczególności w tych dotyczących kredytów frankowych.

Pomagamy w sporach dotyczących zarówno z kredytów denominowanych, jak i indeksowanych m.in. z następującymi bankami:

Bank BPH,

Millennium,

mBank,

Getin Noble,

PKO BP,

Santander,

ING,

Bank Pekao,

BNP Pariba

Nie zajmujemy się wszystkim – skupiamy się na tym, na czym znamy się najlepiej, dzięki czemu Nasza pomoc prawna jest sprawna i kompleksowa, zasady współpracy jasne oraz przejrzyste.
pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
Dominik Włodarczyk

Radca Prawny

"Zajmując się sprawami frankowiczów już od 2016 r. mam pewność, że jesteśmy w stanie udzielić możliwie najlepszego wsparcia każdemu, kto chce walczyć o swoje słuszne prawa w sporze z bankiem"

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytów frankowych

W przypadku powierzenia Nam do prowadzenia swojej sprawy, pozwanie banku nie będzie wiązało się dla Ciebie z istotnymi niedogodnościami.

Po zawarciu Umowy o świadczenie usług prawnych Nasi eksperci samodzielnie uzyskają w Twoim imieniu wszelkie niezbędne i brakujące dokumenty oraz przygotują wszystkie wymagane przepisami pisma oraz wyliczenia. Z tego powodu nie będziesz musiał angażować się osobiście w czynności związane z przygotowaniem pozwu.

W toku procesu, przed Sądem będziesz natomiast reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego), który zadba należycie o Twoje interesy. Sam nie będziesz musiał przygotowywać jakichkolwiek pism. Twoja obecność na każdej rozprawie również nie będzie konieczna. W sądzie będziesz musiał pojawić się tylko raz w celu złożenia zeznań co do okoliczności związanych ze swoją umową kredytową. Dzięki Naszemu wsparciu zawsze będziesz miał poczucie, że Twoja sprawa jest w najlepszych rękach.

Wytoczenie  powództwa przeciwko bankowi wiążę się przede wszystkim z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5% Twojego roszczenia względem banku (nigdy nie więcej jednak niż 1.000 zł!!) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł). Dodatkowo w toku sprawy niekiedy może zaistnieć konieczność uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie biegłego w kwocie zwykle około 1.000 – 2.000 zł. Kwoty te zostaną Ci jednak zwrócone przez bank w sytuacji uzyskania korzystnego dla Ciebie wyroku sądowego.

W przypadku powierzenia sprawy do prowadzenia radcy prawnemu koniecznym będzie również uiszczenie wynagrodzenia związaną ze świadczoną pomocą prawną. Jednak jego znaczna część jest zwykle uzależniona od uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sądu (tzw. success fee).

Proponowane warunki wynagrodzenia w przypadku współpracy z Naszymi ekspertami i szczegółowa informacja o kosztach związanych z postępowaniem przed sądem są przesłane wraz z analizą umowy kredytowej i wstępną kalkulacją potencjalnych korzyści. Ich kształt zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania Twojej sprawy.

Obecnie brak jest silnych argumentów przemawiających za dalszym odkładaniem w czasie wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Aktualnie bowiem sądy coraz częściej wydają orzeczenia korzystne dla frankowiczów.

Rozważając odłożenie w czasie wniesienia pozwu musisz pamiętać, że zwłoka z jego złożeniem wiązać się będzie dla Ciebie najczęściej z koniecznością dalszego płacenia rat kredytowych. Dodatkowo Twoje roszczenie do banku prawdopodobnie  co miesiąc ulega już w części przedawnieniu. Zwrot kwot przedawnionych zasadniczo nie powinien zostać zasądzony przez Sąd.

Z praktycznego punktu widzenia ważnym jest również to, że z biegiem czasu, na skutek dużego napływu nowych spraw frankowych do sądów, należy się spodziewać znacznego spadku szybkość ich pracy, a co za tym idzie, dłużej będziesz musiał oczekiwać na zakończenie swojej sprawy sądowej.

Powinieneś również pamiętać, że obecnie związku z sytuacją związaną z COVID-19 obowiązują przepisy, które mogą nawet przyśpieszyć działania sądu w Twojej sprawie, jak np: regulacje ułatwiające przeprowadzenie przez sąd dowodu z zeznań świadków na piśmie.

Wydaje się zatem, iż obecnie mamy do czynienia z dogodnym momentem, aby zacząć walczyć o odzyskanie swoich pieniędzy z bankiem. 

Całkowita spłata kredytu nie pozbawia Cię możliwości dochodzenia zwrotu bezprawnie pobranych przez bank kwot w związku z indeksacją /waloryzacją kredytu kursem franka szwajcarskiego (CHF) lub kursem innej waluty obcej.

Pomimo spłaty kredytu w dalszym ciągu możesz dochodzić przed Sądem uznania swojej umowy kredytowej za nieważną lub próbować domagać się jej odfrankowienia. W tym zakresie przysługują Ci te same prawa co osobie dalej spłacającej swój kredyt.

Z naszą pomocą będziesz mógł odzyskać od banku równowartość kwot zapłaconych na rzecz banku nawet przez okres ostatnich 10 lat.

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi nie może stanowić podstawy dla wypowiedzenia Twojej umowy kredytowej.

Pamiętaj! Sytuacje, w których możliwym jest wypowiedzenie umowy kredytowej, zostały dokładnie uregulowane w treści samej umowy oraz w istniejących przepisach. Bank nie ma możliwości dowolnego decydowania, czy wypowie daną umową, o ile nie zaistniała jedna z enumeratywnie wymienionych okoliczności dających ku temu podstawę. Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej są zaległości w spłacie rat.

Co ważne Twój bank nie może również stosować wobec Ciebie innych „sankcji”, w przypadku wniesienia pozwu, w szczególności bank nie może podwyższyć Ci z tego powodu oprocentowania kredytu.

Dotychczas w żadnej ze spraw prowadzonych przez Naszych ekspertów bank nie wypowiedział umowy.

Rozwód nie jest przeszkodą w dochodzeniu zwrotu kwot niezasadnie pobranych przez bank w wykonaniu umowy kredytu frankowego.

 

Jako były małżonek możesz samodzielnie domagać się unieważnienia lub odfrankowania umowy kredytowej, której jesteś stroną. Możesz również dochodzić zwrotu środków uiszczonych w okresie ostatnich 10 lat na rzecz banku. Jeżeli jednak kwoty te zostały pokryte z majątku wspólnego małżonków, a roszczenie do banku nie było elementem podziału majątku wspólnego,  jako były małżonek możesz zasadniczo dochodzić jedynie 50% należnej kredytobiorcom sumy.

Blog o kredytach frankowych