Przejdź do treści

Frankowicze – co nowego?

Frankowicze - co nowego?

Co nowego słychać u frankowiczów? Dobra wiadomość jest taka, że wygrywają w sądach i kolejni poszkodowani występują do sądów z pozwami. Na korzyść frankowiczów przemawia to, że Rzecznik Finansowy jest po ich po stronie, jest zdania, że stoją oni na pozycji wygranej. Rzecznik odniósł się do zagadnienia roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jego zdaniem takie roszczenia są sprzeczne z prawem unijnym i nie maja podstaw w przepisach polskiego prawa. Ponadto wspomniał, że zaczął się bieg przedawnienia roszczenia banku a ma to miejsce od momentu, w którym umowa kredytu we frankach stała się bezskuteczna. Gdzie frankowicze mogą zasięgnąć informacji na temat nowych ustaleń w sprawie ich kredytów bankowych? Najlepiej korzystać z pomocy prawników z kancelarii radców prawnych, którzy zajmują się sprawami frankowiczów, na co dzień. Doświadczenie i śledzenie wyroków sądowych, jakie zapadają w tych sprawach jest podstawą wydania rzetelnej opinii.

O czym powinni wiedzieć frankowicze?

Polskie i unijne prawo wskazuje, na nieważność kredytów zaciągniętych we frankach, dlatego banki powinny zwrócić kredytobiorcom kwoty, które nienależnie zostały wpłacone. Banki wprowadzały frankowiczów w błąd i powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Każdy wygrana sprawa sądowa jest kolejny krok w stronę zachęcenia innych frankowiczów do upominania się o swoje racje i zabezpieczenia sobie bezpiecznej przyszłości. Czy zawsze wygrywają kredytobiorcy? Niestety nie, jest jeszcze pewien odsetek spraw, w których wygrywają banki.

Co mogą zrobić frankowicze, aby nie znaleźć się w tej grupie? Należy korzystać z profesjonalnej pomocy prawników, co jest podstawą do wygrania sprawy sądowej i odzyskania swoich pieniędzy. Prawnicy z kancelarii radców prawnych podchodzą do takich spraw bardzo rozważnie i udzielają bezpłatnych analiz umów kredytowych na podstawie, których kredytobiorcy otrzymują informację o tym, ile mogą zyskać. Prawnicy starają się nie tylko uwolnić ich od krzywdzącej umowy, ale również wywalczyć na ich korzyść korzyści finansowe.

Jak frankowicz może się bronić?

Co daje analiza umowy kredytowej we frankach? Chodzi o stwierdzenie czy występują w niej niedozwolone klauzule (abuzywne) a także inne niedozwolone praktyki. Frankowicz dowie się, jakie są jego szanse na korzystne orzeczenie sądowe oraz jak przebiega takie postępowanie. Czy można uzyskać odpowiedź na pytanie o szacunkowe korzyści w sytuacji wygrania sprawy sądowej? Tak, prawnik przedstawi takie informacje.

Co dla frankowicza oznacza przerwanie biegu przedawnienia? Jest to niezwykle ważne, ponieważ upływający czas nie będzie dla kredytodawcy korzystny. Prawnicy opracują potrzebną dokumentację oraz wyliczenia, które są ważne do złożenia pozwu w sądzie. Rozpocznie się proces przeciwko bankowi o stwierdzenie nieważności zawartej umowy lub też o odfrankowienie. Jeżeli będzie taka potrzeba, mogą również uzyskać zgodę sądu na zawieszenie płatności rat kredytu. Pozytywne orzeczenie sądu może przyczynić się do zmniejszenia zadłużenie lub je całkowicie zniwelować.

Czy frankowicze powinni odwlekać złożenie pozwu w sądzie? 

Nie ma sensu odkładania na później występowania z pozwem do sądu w sprawie kredytu CHF. Dlaczego? Chociażby, dlatego, że sądy w większości przypadków zasądzają na korzyść takich kredytobiorców. Ponadto nie trzeba będzie płacić kolejnych rat, należy również pamiętać że, roszczenie względem banku prawdopodobnie z każdym miesiącem ulega w pewnej części przedawnieniu. Mając na uwadze przybywanie dużej ilości pozwów do sądu może ulec znacznemu wydłużeniu czas ich rozstrzygania. Dodatkowa sprawa wynikająca z sytuacji związanej z koronawirusem to obowiązujące przepisy, które mogące przyśpieszyć pracę sądu.

A co z frankowiczami, którzy spłacili już cały kredyt we frankach?

Jest dla nich dobra informacja, całkowita spłata kredytu nie jest podstawą do niemożliwości ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranych przez bank sum związanych z waloryzacją kredytu frankowego. Prawnicy mają narzędzia prawne, które pozwalają dochodzić im na rzecz swojego klienta uznania takiej bezprawnej umowy za nieważną i dochodzić jej odwalutowania. Podczas konsultacji prawnej frankowicz dowie się, że przysługują mu takie same prawa, co kredytobiorcy, który jeszcze spłaca swój kredyt. Frankowicze mają silną tarczę obronną w postaci prawników, którzy dołożą starań, aby ich klient uzyskał od banku tyle pieniędzy ile wpłacił przez okres ostatnich 10 lat.

Czy dla frankowiczów jest coś nowego w umowach kredytowych – czy banki mogą wypowiedzieć umowę?

Wielu frankowiczów odkłada złożenie pozwu do sądu przeciwko bankowi, który udzielił im kredytu we frankach szwajcarskich z obawy, że na skutek tego bank wypowie im umowę. Co u frankowiczów nowego w tej kwestii? Wystąpienie z pozwem nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy kredytowej. Zapisy takiej umowy jasno stanowią podstawy jej wypowiedzenia, więc nie trzeba się tego obawiać. Prawnik analizuje wszystkie treści takiego dokumentu i ma pełną świadomość wszystkich konsekwencji określonych działań prawnych. Można zaufać wiedzy prawniczej i doświadczeniu zdobytemu na sali rozpraw.

Ważne dla frankowiczów! Bank nie jest uprawniony do podejmowania decyzji odnośnie wypowiedzenia konkretnej umowy, jeżeli nie ma do tego podstawy. Jaka jest podstawa takich działań banku? Zaległości w spłacie rat kredytowych. Wniesienie sprawy do sądu nie uprawnia banku do nakładania sankcji na kredytobiorcę, nie może on również podnieść oprocentowania. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości trzeba udać się na konsultacje prawne do kancelarii radców prawnych. Prawnicy wspierają frankowiczów w sporach, które dotyczą kredytów denominowanych jak też indeksowanych. 

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk