Przejdź do treści

Jak odfrankowić kredyt?

Jak odfrankowić kredyt?

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zapewnił frankowiczom szansę na zmianę warunków umowy na zaciągnięte kredyty frankowe. To silny oręż w walce z nieuczciwymi bankami, które wprowadzały do umów klauzule abuzywne, które w rażący sposób naruszają interesy klientów banków. Obecnie każdy poszkodowany frankowicz może dochodzić sprawiedliwości w sądzie występując z pozwem o zmianę waluty. Kancelarie prawne odnotowują coraz większe zainteresowanie ludzi dochodzeniem swoim praw i pytają jak odfrankowić kredyt? Nie jest to trudne, gdy o pomoc poprosi się prawnika biegłego w prawie bankowym, poza przewalutowaniem uzyska się usunięcie z umowy frankowej niedozwolonych klauzul.  

Jak odfrankowić kredyt?

Co spowodował wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Zaciągnięty kredyt frankowy staje się kredytem złotówkowym, który jest oprocentowany stawką LIBOR (londyńska stopa ofertowa InterBank). Dzięki temu kredytobiorca nie musi już stresować się kolejnym wzrost wysokości rat oraz sumy zobowiązania. Aby skorzystać z odfrankowienia (odwalutowania) kredytu trzeba zgłosić się do prawnika, który przygotuje pisma procesowe i będzie reprezentował klienta przed sądem. Nieznajomość prawa bankowego uniemożliwia zrozumienie wszystkich paragrafów i ustaw.

Jakie korzyści płyną z odfrankowienia kredytu? Przede wszystkim kolejne raty, które trzeba spłacać będą dużo niższe, ponieważ kredyt zostanie przeliczony na podstawie zasad, jakie obowiązują dla kredytów zaciąganych w złotówkach. Co wyrok sądu o odfrankowieniu kredytu znaczy dla banku? Bank zostanie  zobowiązany do zwrócenia wszystkich nadpłaconych pieniędzy w związku z większymi ratami. Oczywiście w tej sytuacji klient jest nadal związany z bankiem umową kredytową i musi spłacać raty, ale będzie to znacznie łatwiejsze.   

O czym muszą pamiętać frankowicze?

W przypadku odfrankowienia bardzo istotny jest czas, to znaczy wiążą się z tym przepisy dotyczące przedawnienia. Jakie to ma znaczenie dla kredytobiorców? Frankowicz ma możliwość upominania się o zwrot nadpłaconych kwot maksymalnie 10 lat wstecz. Dlatego im szybciej zostanie złożony pozew do sądu, tym więcej uda się pozyskać pieniędzy. Dla frankowiczów ważne jest to, że w sądach zapadają korzystne wyroki, sędziowie przychylają się zarówno do pozwów o odfrankowienie kredytu jak i unieważnienie umowy frankowej.

Dzięki przewalutowaniu kredytu staje się on zwykłym złotówkowym kredytem hipotecznym, Natomiast rozliczenie z bankiem muszą mieć na względzie parametry cenowe, jakie były uzgodnione w pierwotnej umowie. Sąd najczęściej zasądza zwrot nienależnie wpłaconych świadczeń, to znaczy nadpłaconych rat. Od wydania korzystnego wyroku kredytobiorca spłaca zobowiązania w polskiej walucie.

Ważne informacje przy odfrankowieniu kredytu

Prawnicy rozróżniają pojęcia kredytu indeksowanego i denominowanego, dlatego prawnik będzie wiedział jak poprowadzić sprawę w sądzie, aby jego klient uzyskał odfrankowienie kredytu. W przypadku kredytu indeksowanego najistotniejsze jest podważenie klauzul indeksacyjnych, ponieważ w stosunku do nich jest najwięcej zarzutów. W przypadku kredytu denominowanego, kredytobiorca nie ma wiedzy, jaką sumę złotówek otrzyma. Dlaczego? Ponieważ między datą podpisania umowy kredytowej, a datą wypłaty sumy kredytu kurs waluty, w której określono kwotę kredytu może ulec zmianie.

Zarzuty względem kredytu indeksowanego we frankach:

  • Odpowiedzialność za wahania wymiany franków szwajcarskich
  • Ustalanie kursu obcej waluty tylko przez bank (spłata większej sumy kredytu niż wcześniej została ustalona).

Takie zarzuty pozwalają stwierdzić, że umieszczone w umowach indeksowanych klauzule indeksacyjne są abuzywne.To z nimi wiąże się możliwość odwalutowania kredytu, czyli usunięcia z zawartej z bankiem umowy niedozwolonych zapisów, a także potwierdzenie, że kredytobiorca przez cały czas więcej spłacał, niż faktycznie powinien. A co to dokładnie oznacza? Otóż, bank nie był uprawniony do przeliczania rat w złotówkach na walutę obcą. Dlatego też ma obowiązek zwrócić nadpłacone raty i zmniejszyć spłacane obecnie.Takie nadpłacone raty wynoszą nawet kilkaset tysięcy złotych. Jak widać, odfrankowienie kredytu jest bardzo opłacalne i z tej możliwości powinien skorzystać każdy frankowicz.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk