Przejdź do treści

Jak pozwać bank za franka?

Jak pozwać bank za franka?

Jak pozwać bank za franka? Nie ma sensu czekać na nowe przepisy, które rozwiążą problemy z kredytami zaciągniętymi we frankach. Odkąd Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok otwierający przed polskimi sądami drzwi do wydawania orzeczeń na korzyść frankowiczów, mogą oni składać pozwy do sądu o odfrankowanie kredytu lub anulowanie kredytu frankowego. Jak pozwać bank za franka? To proste, wystarczy przygotować wszystkie dokumenty związane z umową frankową i udać się do kancelarii radców prawnych. Prawnik dokona analizy zapisów umowy, jeżeli znajdzie w niej klauzule abuzywne, przedstawi możliwości wygrania sprawy i pozwie bank. Prawnik znający dobrze prawo bankowe reprezentuje klienta przed sądem, dzięki czemu nie musi on stresować się nieznajomością Kodeksu Cywilnego.

Jak pozwać bank za franka?

Pierwszy krok to konsultacja z prawnikiem, który dokonuje analizy umowy kredytowej, sprawdza czy w treści umieszczone są zapisy niedozwolone, oraz jakich obowiązków one dotyczą. Co jest najważniejsze dla interesów frankowicza? Jest to ustalenie, czy umowa ma znamiona abuzywności i nie posiada zapisu, który reguluje metodę indeksacji kwoty wypłaconego kredytu. Dokładnie chodzi o sposób ustalania kursu waluty, na podstawie, którego obliczono wartość kredytu frankowego a także wszystkie raty przeliczane na franki lub z waluty obcej na walutę polską.

Analiza finansowa podstawą pozwu przeciwko bankowi

Po dokonaniu wstępnej analizy i stwierdzeniu klauzul abuzywnych, prawnik rozpoczyna analizę finansową. Do tego konieczna jest umowa frankowa, regulaminy i aneksy, historia spłat kredytu, zapisy o kursach waluty obcej zastosowanych przez bank i oprocentowania. Jeżeli okazało się, że w treści umowy kredytowej zawarte są zapisy dające bankowi możliwość ustalania kursu franka szwajcarskiego w dowolny sposób, niezbędne będzie określenie skutków finansowych tej indeksacji. Czyli trzeba dokładnie wyliczyć, jaką sumę pieniędzy frankowicz nadpłacił przez to, że bank nieprawidłowo przeliczył sumy kredytu i raty.

Kwota uzyskana na podstawie tych wyliczeń stanie się przedmiotem pozwania banku za franka. Ważne! W tym przypadku, przedmiotem dochodzenia praw przed sądem przeciwko nieuczciwemu bankowi nie jest unieważnienie umowy frankowej, ale przyznanie sumy nadpłaty w wyniku nieprawidłowej indeksacji. Ponadto sąd może uznać, że zapisy umowy kredytowej za abuzywne i postanowi wyeliminować je z umowy. Czyli będzie to anulowanie umowy, w tym przypadku prawnik wystąpi z pozwem do sądu o zwrot nadpłaconych kwot.

Kto powinien przygotować pozew banku za franka?

Pisma procesowe wymagają odpowiedniej formy i znajomości przepisów prawa. Dlatego instytucją odpowiednią do powierzenia takiego zadania jest kancelaria prawna. Na podstawie konstrukcji umowy frankowej w pozwie przeciwko bankowi prawnik może w imieniu klienta domagać się zwrotu całości wpłaconych dotychczas rat kredytowych. Prawnik będzie wskazywał na nieważność wszystkich zapisów umowy lub zażąda zwrotu nadpłaconych sum, które powstały w wyniku nieprawidłowo ustalonego kursu franka szwajcarskiego.

Które rozwiązanie wybrać? Zdaniem prawników bankowych pierwszy przypadek jest na pewno korzystniejszy dla frankowicza, jednak rozstrzyganie w tej kwestii nie jest jeszcze jednolite. Zwracając się ze swoim problemem do kancelarii prawnej można być pewnym, że zostanie wybrana najbardziej optymalna strategia procesowa dopasowana do danej umowy kredytowej.  

Często zadawane pytanie – czy odfrankowanie uniemożliwia wystąpienie z powództwem o anulowanie umowy frankowej?

Prawnik z kancelarii prawnej wyjaśnia, że nie można korzystać z dwóch rozwiązań. Są to dwa skutki prawnej, które zachodzą osobno.To znaczy nie mogą wystąpić razem, dokładnie jeden wyklucza drugi. Większy skutek przyniesie unieważnienie umowy kredytowej we frankach, ponieważ eliminuje on taką umowę z czynności prawnych, czyli jej nie było. W przypadku odfrankowania umowa nadal obowiązuje, ale działa na korzystnych dla klienta zasadach. Zdaniem prawników wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi o unieważnienie umowy ze względu na obecność klauzul abuzywnych jest korzystniejsze niż odfrankowienie umowy.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk