Przejdź do treści

Sąd Najwyższy myśli jak frankowicze

Sąd Najwyższy myśli jak frankowicze

Sąd Najwyższy myśli jak frankowicze. Linia orzecznicza obserwowana w Polsce wprowadziła nerwowość wśród bankowców, którzy zaczęli się zastanawiać czy sąd najwyższy myśli jak frankowicze. Wyroki wydawane przez sąd powodowały zamianę kredytów frankowych (walutowych) na kredyt w polskich złotówkach, pozostawiając na tym samym poziomie oprocentowanie.Trzeba jednak przyznać, że, sposoby orzekania w sprawach frankowiczów jeszcze się kształtują. Śledzenie zmian jakie zachodzą w orzecznictwie wymaga czasu oraz znajomości zagadnień prawa bankowego, dlatego posiadając kredyt we frankach szwajcarskich warto zwrócić się do prawnika o unieważnienie umowy lub odfrankowienie. Kancelaria radców prawnych Lubiniecki Sołtyszewski skutecznie pomaga kredytobiorcom przy kredytach frankowych również w przerwaniu biegu przedawnienia.

Sąd najwyższy myśli jak frankowicze i wydaje korzystne dla nich orzeczenia

Frankowicze czekają na kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie zostały jeszcze unormowane prawa banków do dochodzenia od klientów pieniędzy za bezumowne korzystanie z kapitału, jeżeli zostanie wydany wyrok unieważnienia umowy kredytu. Część banków w Polsce podjęła mediacje w sprawie kredytów frankowych, ale przyniosły one oczekiwanych rezultatów.

Frankowicze dążą do wygrania z bankiem i korzystają z usług kancelarii Lubiniecki Sołtyszewski, ponieważ obawiają się, że przewalutowanie w obecnym czasie, gdy stopy procentowe są bardzo wysokie może mieć negatywne konsekwencje. Dlatego zwracają się do radców prawnych, aby dowiedzieć jak sąd najwyższy myśli i jak frankowicze powinni postępować czy wnosić pozew do sądu czy czekać na kolejne orzeczenia.  

Jak mają się sprawy frankowe?

Każdego dnia do polskich sądów wpływają pozwy przeciwko bankom które udzieliły kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Kancelaria radców prawnych ma wiele spraw, które prowadzi w sądach a wynika to z faktu podpisania banku z frankowiczem niezgodnej z prawem umowy kredytowej. A to jest podstawą dochodzenia przed sądem unieważnienia umowy frankowej która zawiera klauzule niedozwolone. Radca prawny analizując umowę kredytową sprawdza, czy umieszczono w niej właśnie takie klauzule abuzywne.

Nowa uchwała z kwietnia 2022 roku dała kredytobiorcom posiadającym kredyt walutowy we frankach wsparcie merytoryczne. Język prawniczy nie jest łatwy do zrozumienia, dla osób które nie mają z nim do czynienia, dlatego warto zgłosić się do kancelarii radców prawnych Lubiniecki Sołtyszewski, poprosić o interpretację i ocenę możliwości pozwania banku. Prawnicy zapewniają wsparcie procesowe i zastępstwo przed sądem.

Czy tabele kursowe stały się podstawą uzyskania wyroku unieważnienia umowy frankowej?

Okazało się, że tak! Banki broniły się, ale sprawa ustalania kursu CHF, do którego był indeksowany kredyt, a następnie spłacana rata były przeliczane niezgodnie z prawem. Sąd Najwyższy orzekł jednoznacznie, że niedopuszczalne jest, aby banki ustalały w sposób jednostronny salda zadłużenia. Jest to naruszenie przepisów kodeksu cywilnego i narusza interesy frankowiczów. Co to oznacza dla kredytobiorców posiadających umowy frankowe?

Jeżeli w umowach stwierdzono tabele kursów, a banki udzielające kredytów we frankach nie opierały się na kursie oficjalnym NBP, ale uwzględniały niejasne wskaźniki to taką umowę sąd może uznać za nieważną. Mimo że banki temu zaprzeczały i twierdziły, że ustalanie kursu waluty obcej nie stanowiło naruszenia prawa konsumenta, uchwała Sądu Najwyższego nie przyjęła tej argumentacji. Dlaczego? Jeżeli saldo zadłużenia, nie jest wyraziście wskazane w kredycie, to musi być jasno wyliczane.

Dobre wiadomości dla frankowiczów

Na korzyść dla frankowiczów przemawia tendencja orzekania spraw. Stwierdzono, że w roku 2022 ilość takich spraw wyniosła aż 80 000. Jak można określić szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sądowe? To 98%! Jak osiągnąć unieważnienie umowy kredytowej w CHF lub odfrankowienie kredytu? Na pewno korzystając ze wsparcia radców prawnych z kancelarii Lubiniecki Sołtyszewski którzy pomagają frankowiczom w całej Polsce. Po przeanalizowaniu umowy kredytowej, powiedzą jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie i przedstawią szacunkowe korzyści finansowe, jeżeli orzeczenie sądu będzie korzystne. Banki często odwołują się do sądu II instancji, które wydają jednak wyroki na korzyść frankowiczów.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na polskie orzecznictwo i korzystne wyroki dla frankowiczów. TSUE wydał orzeczenie odnośnie klauzul abuzywnych w umowach frankowych. Ustalono, że sądy nie mogą samodzielnie wnosić poprawek do klauzul niedozwolonych, na które nie wyrażają zgody konsumenci.

Czego domagają się frankowicze w polskich sądach?

Frankowicze składają pozwy do sądu o stwierdzenie nieważności umowy czego konsekwencją jest stwierdzenie, że jej zawarcie nigdy nie miało miejsca. Oznacz to, że kredytobiorca nie miał obowiązku uiszczenia prowizji, rat kapitałowych, odsetek w wysokości ujmującej zmiany wysokości kursu CHF. Radca prawny występujący jako pełnomocnik swojego klienta będzie domagać się od banku zwrotu wartość wpłaconych rat a także innych opłat.

W przypadku odwalutowania kredyt frankowy staje się kredytem złotowym nie mającym związku z kursem waluty obcej a zasady oprocentowania nie zmieniają się. Co to oznacza dla frankowicza? Bank zawyżał wysokość rat kredytu i dlatego radca prawny będzie domagał od banku zwrotu nadpłaty. 

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk