Przejdź do treści

Odfrankowienie kredytu – na czym polega?

Odfrankowienie kredytu - na czym polega?

Odfrankowienie kredytu – na czym polega? Osoby, które w przeszłości zdecydowały się na wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich po dziś dzień nie mogą uporać się ze zobowiązaniami w stosunku do banku. Na szczęście wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawił, że pojawiło się małe światełko w tunelu w postaci możliwości wystąpienia na drogę sądową. Czym jest odfrankowienie kredytu? Na czym polega proces związany z odfrankowieniem kredytu? Od czego powinniśmy rozpocząć odfrankowienie kredytu? Jakie różnice występują pomiędzy unieważnieniem umowy kredytu a odfrankowieniem? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Aby nieco lepiej zapoznać się z tematem, który bezpośrednio związany jest z odfrankowieniem kredytu, w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad tym, czym ta czynność tak właściwie jest. Otóż sformułowanie to jest potoczne i dotyczy postanowień zapadających w sprawach, które dotyczą bezpośrednio kredytów, które są zaciągnięte w obcych walutach. Warto mieć świadomość tego, że odfrankowienie dotyczy spraw, w których sąd uznaje zasady przeliczania wartości zobowiązania i rat za niezgodne z prawem. W praktyce oznacza to, że wszelkie postanowienia umowne są bezskuteczne, jednocześnie nie wiążą prawnie kredytobiorców. Warto zatem w sposób szczególny zwrócić uwagę na ty, by umowa była traktowana jak zwykły kredyt hipoteczny, który może zostać udzielony w złotówkach. Rozliczenie powinno natomiast uwzględniać wszelkie parametry cenowe, które zostały ustalone w kontrakcie pierwotnym. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że odfrankowienie kredytu zobowiązuje nas do dalszego spłacania zobowiązań jako złotowy- jest on oprocentowany w taki sposób, jak kredyt zaciągnięty w walucie frankach szwajcarskiego. 

Na czym polega proces związany z odfrankowieniem kredytu?

Wiemy już, czym z definicji jest odfrankowienie kredytu. Warto uzyskać teraz nieco więcej informacji w zakresie tego, na czym dokładnie polega odfrankowienie kredytu. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, wówczas najważniejszą czynnością jest podważanie klauzul indeksacyjnych. W stosunku do nich podnosi się bowiem wiele zarzutów, czego przykładem jest obarczanie odpowiedzialności za wahania CHF frankowiczów. Co więcej, banki odeszły od ustawowej konstrukcji umowy kredytu, a także ustalano kursy wyłącznie przez bank. Co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? Otóż frankowicz nie może określić, jaka będzie wysokość kredytu, a także poszczególnych rat. Okazuje się zatem, że mechanizm jest sprzeczny z przepisami prawa i zasadami społecznego współżycia. Po przeanalizowaniu powyższych czynników możemy dojść do wniosku, że klauzule indeksacyjne są niedozwolone. Są one zatem nieważne od chwili, w której podpisano umowę. 

Od czego powinniśmy rozpocząć odfrankowienie kredytu?

Kolejnym aspektem, który z pewnością warto poruszyć, jest kwestia tego, od czego tak właściwie należy rozpocząć odfrankowienie kredytu. Teoretycznie możliwe jest złożenie wniosku do banku i to powinno być wystarczające. Niestety praktyka pokazuje, że nie jest to takie proste, jak mogłoby się nam wydawać na pierwszy rzut oka. Mimo tego, że korzystnych wyroków sądów dla frankowiczów jest coraz więcej, to jednak nadal dość często zdarza się, że banki nie są zainteresowane uwzględnianiem roszczeń, które są wysuwane przez kredytobiorców. Aby odzyskać pieniądze, frankowicze są zatem zmuszeni do tego, aby kierować swoje sprawy do sądu. Jeśli chodzi o kredyty frankowe w sądzie, to można usunąć z umowy zapisy niedozwolone. Należy mieć jednak świadomość tego, że wnoszenie powództwa będzie zasadne tylko i wyłącznie w przypadku kredytu indeksowanego. Jeśli warunek ten będzie spełniony, to umowa powinna zostać dokładnie przeanalizowana. W ten sposób sprawdzimy, czy zawiera ona niedozwolone zapisy bądź postanowienia, które mogą wpłynąć na jej ważność. Zwróćmy się po pomoc bezpośrednio do specjalisty, który udzieli nam wskazówek w tym zakresie.

Jakie różnice występują pomiędzy unieważnieniem umowy kredytu a odfrankowieniem? 

Wiele osób błędnie twierdzi, że odfrankowienie kredytu jest równoznaczne z unieważnieniem umowy. Kiedy zdecydujemy się na to pierwsze rozwiązanie, wówczas sąd zajmie się usunięciem klauzul niedozwolonych, jednak umowa nadal będzie obowiązująca. W tym przypadku możemy jednak liczyć na to, że kredyt będzie traktowany jak złotowy, z niskim oprocentowaniem. Taki wyrok sprawi, że frankowicz może oczekiwać zwrotu nadpłaty, bowiem w przeszłości płacił zawyżone raty w związku z niewłaściwym sformułowaniem umowy. Konsekwencją tego jest zmniejszenie salda kredytu, a przyszłe raty stają się mniejsze. Unieważnienie natomiast sprawia, że umowa przestaje obowiązywać. Obie strony rozliczają spłaty i wypłaty. Skutkiem jest to, że uwalniamy się od niekorzystnej dla kredytobiorcy umowy. Jak można zatem zauważyć, oba rozwiązania są korzystne. 

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk