Przejdź do treści

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany. Kredyt to często najskuteczniejsza forma finansowania, która pozwala na wybudowanie lub zakup własnego lokum czy rozwój własnej działalności gospodarczej. Podczas współpracy z bankiem należy być jednak uważnym. Na szczęście przez lata zostały wykształcone mechanizmy, które stanowią skuteczną ochronę dla kredytobiorcy. Weźmy na tapet kredyt we frankach szwajcarskich. W przeszłości wydawało się, że jest to okazja, z której nieskorzystanie byłoby stratą zysków finansowych. Okazało się, że frankowicze stracili znaczące kwoty pieniędzy. Na szczęście dla kredytobiorców z czasem zostało udowodnionych wiele nieprawidłowości, które nie powinny zdarzyć się podczas sporządzania umowy. Część klauzul okazała się nie mieć siły prawnej i tym samym możliwe jest uzyskanie odszkodowania w ramach całej sprawy. Odbywa się to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odfrankowienie kredytu, a drugim nawet unieważnienie umowy. W ramach tego artykułu skupimy się na różnicy pomiędzy kredytem denominowanym a indeksowanym. Obydwie formy dotyczą kredytów walutowych, ale jednak występują pomiędzy nimi rozbieżności.

Podobieństwa między kredytem indeksowanym a denominowanym

Na początek warto przedstawić podobieństwa pomiędzy tymi dwoma formami https://italoptik.com/yelnac/index.html , ponieważ to one sprawiają, że te dwa rodzaje są zestawiane obok siebie. Przede wszystkim obydwa pojęcia dotyczą kredytów w obcej walucie, ale w praktyce najczęściej odnoszą się do tych zaciągniętych we franku szwajcarskim. Ponadto niezależnie od wariantu obydwa kredyty były wypłacane w złotówkach. Jak najłatwiej sprawdzić, z którą formą mamy do czynienia? Znajduje się to w jednym z pierwszych paragrafów umowy. Jeśli kwota kredytu jest tam przedstawiona w złotówkach, to mamy do czynienia z kredytem indeksowanym. Jeśli znajdują się tam jednak franki szwajcarskie, mamy do czynienia z wariantem denominowanym. Po podobieństwach możemy przejść do różnic pomiędzy tymi formami, ale wcześniej przedstawimy, czym one w ogóle są.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany sprowadza się do potrzeby spłaty w złotówkach. Nie możemy jednak całkowicie wyeliminować czynnika obcej waluty, a więc w rzeczywistości może dochodzić do różnic jej wartości. Tym samym nie eliminuje się w pełni występującego ryzyka. Dochodzi do tego jednak w przypadku odfrankowienia kredytu. Ta forma może być atrakcyjna przede wszystkim dla osób, które otrzymują pensję w obcej walucie.

Kredyt denominowany

Możemy intuicyjnie rozumieć tę formę jako będącą bliżej obcej waluty. W rzeczywistości dotyczy ona kredytu najczęściej we frankach szwajcarskich, co w praktyce sprowadza się do tego, że kredytobiorca nie wie dokładnie, ile pieniędzy uzyska. Sama spłata odbywa się już w złotówkach. Występuje tutaj silne uzależnienie od kursu danej waluty. Niestety największa wada tego rozwiązania została nakreślona właśnie przez kredyty frankowe. W tej formie występuje większe ryzyko walutowe. Możliwe jest, że ostatecznie trzeba będzie dokonać spłaty mniejszego bądź większego kredytu. Podczas trwania procesu w praktyce będzie dochodziło do zmian w obu kierunkach.

Kredyt indeksowany kredyt denominowany

Różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym

W praktyce najłatwiej wyrazić różnicę jako dodatkowe przewalutowanie w wariancie denominowanym. Oznacza to, że klientowi wypłacana jest równowartość przeliczona na złotówki. Oznacza to mocniejsze uzależnienie się od aktualnego kursu. Jak to jednak wygląda w kwestii odzyskiwania pieniędzy utraconych w związku z kredytem w obcej walucie? Okazuje się, że kiedyś miało to ważniejsze znaczenie niż ma obecnie. Wtedy skuteczniejsze okazywały się kredyty indeksowane, które dawały większą szansę uzyskania korzyści po wygraniu rozprawy sądowej. Problem pojawiał się przede wszystkim podczas odfrankowywania umowy. Panowało wtedy podejście, zgodnie z którym umowa nie traciła ważności, ale były z niej wykreślane nieprawidłowe (tzw. abuzywne) klauzule. Okazało się, że kredyt indeksowany jest pod tym względem znacznie skuteczniejszy. Wynika to z tego, że po pozbyciu się z umowy tego, co nie powinno się w niej znaleźć, kredytobiorca w formie indeksowanej musiał spłacać następnie w złotówkach. W przypadku kredytu denominowanego nadal pozostawało uzależnienie od kursu obcej waluty i tym samym wygrany w rozprawie tak naprawdę nie osiągał znaczącej korzyści.

Jak został rozwiązany problem z kredytem indeksowanym i denominowanym?

Na szczęście wprowadzono mechanizmy prawne, które pozwoliły wyeliminować ten problem. Tym samym kredyt denominowany został praktycznie zrównany z indeksowanym. W jaki sposób to osiągnięto? W przeszłości najczęściej dochodziło do odfrankowienia, a ta forma nie okazywała się sprawiedliwa w stosunku do obu tych form. Z tego powodu rozpoczęto unieważnienie umowy. W takiej sytuacji różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym praktycznie się zatarła. Konieczne jest jednak przyjęcie nieco innej strategii postępowania sądowego. Z praktycznego punktu widzenia nie jest to jednak bardzo istotne, ponieważ ta kwestia i tak zostaje przerzucona na kancelarię, która reprezentuje klienta w sądzie. Ostatecznie różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym w przeszłości była bardzo znacząca. Obecnie praktycznie ona nie występuje, a jednak warto zdawać sobie z tego sprawę. To również pokazuje, że ważne jest śledzenie aktualnej sytuacji prawnej, ponieważ tylko w ten sposób można dojść do prawidłowych wniosków.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk