Przejdź do treści

Kancelaria frankowa Poznań

skutecznie pomagamy przy kredytach frankowych
Frankowiczom z Poznania

Jesteśmy kancelarią frankową nr 2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

Stworzyliśmy dedykowany zespół do sporów z bankami, a nasi prawnicy i radcy prawni mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne i na korzystnych warunkach wynagrodzenia.

Oferujemy darmową analizę Twojej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy frankowej.

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Kredyt Frankowy Poznań
- jak możemy Ci pomóc?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Odfrankowanie kredytu Poznań
- co możesz z Nami wywalczyć ?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Pomoc dla frankowiczów Poznań

Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy przeciwko bankom o unieważnienie bądź odfrankowienie umów kredytowych. Tego typu kredyty hipoteczne (denominowane i indeksowane) największą popularnością cieszyły się w latach 2005 – 2009, jako najtańsze i gwarantujące bezpieczeństwo. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, gdyż banki nie informowało swoich klientów o ryzyku i możliwości wzrostu kwoty kapitału do spłaty, co stało się, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty. Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierają jednak klauzule abuzywne, mogące doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu.

Kredyty we frankach – kancelaria prawna

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej wypłacany jest w złotówkach, zaś wysokość całkowitego zadłużenia oraz raty, według klauzuli indeksacyjnej, uzależniona jest od kursu waluty obcej. Jej wzrost miał więc bezpośredni wpływ na wysokość spłacanej kwoty, o czym klienci nie byli informowani dostatecznie skutecznie. Drugi rodzaj umów, stosowanych w sprawach frankowych, to kredyt denominowany do waluty obcej. W tym przypadku umowa kredytowa zawierała informacje o wysokości zadłużenia we frankach, a kredyt wypłacany był w złotówkach, w wysokości przeliczonej po kursie waluty obcej. Również w tym wypadku wszelkie zmiany w kursie waluty miały wpływ na wielkość kredytu pozostałego do spłaty. W zależności od typu umowy kredytowej, można ubiegać się o odfrankowienie, czyli zwrot nadpłaty od banku, bądź też o unieważnienie umowy w całości. 

Niedozwolone klauzule umowne w umowach kredytowych – kancelaria frankowa Poznań

Klauzule niedozwolone, inaczej abuzywne, to zapisy w umowie, mogące naruszać interes klienta. Stosowanie ich jest zabronione, jednak nadal można spotkać je w umowach o kredyty gotówkowe czy hipoteczne. Banki zazwyczaj stosując je, aby sprawić, iż podpisywany kontrakt jest dla nich bardziej korzystny. Pozwalają sobie na to, ze względu na dobrą znajomość przepisów prawa, szerokie możliwości, co do ofert kredytowych, a także dzięki posiadaniu silnego zaplecza prawnego. W razie wątpliwości, co do wystąpienia takiej klauzuli, można sprawdzić jej legalność w Rejestrze klauzul niedozwolonych. W razie wykrycia zabronionego zapisu w umowie, należy złożyć zawiadomienie w formie pisemnej, o naruszeniu przez przedsiębiorcę zakazu stosowania klauzul abuzywnych. Zawiadomienie to musi opisywać stan faktyczny, ze wskazaniem zapisu budzącego wątpliwość oraz zawierać uzasadnienie, dlaczego narusza on dobra i prawa konsumentów.

Pomoc w unieważnieniu kredytów frankowych

Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok w sprawie umów kredytowych we frankach. Podobnie było w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – uznano, iż klauzula indeksacyjna, zawierana w umowach frankowych, jest abuzywna. Zgodnie z TSUE, banki powinny usunąć z umów niedozwolone zapisy, co nie oznacza jednak automatycznego przewalutowania kredytów – to może nastąpić wyłącznie w indywidualnych postępowaniach. Otworzyło to furtkę dla wszystkich osób posiadających kredyty frankowe. Choć dalej można przegrać postępowanie, jest to możliwość unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu i odzyskania części niesłusznie pobieranych przez bank pieniędzy. Niezbędna do tego będzie pomoc doświadczonego adwokata, który prawidłowo sformułuje żądanie pozwu, a także wykaże abuzywność konkretnej klauzuli. Reprezentując kredytobiorcę przed sądem wykorzysta wszelkie możliwości, które pomogą w odzyskaniu poniesionych nakładów finansowych.

Kancelarie frankowe Poznań

W naszej kancelarii adwokackiej specjalizujemy się w prowadzeniu spraw frankowych, zarówno w Poznaniu, jak i w innych miastach w naszym kraju. Oferujemy bezpłatną analizę umowy, na podstawie której jesteśmy w stanie określić szacunkowe korzyści do uzyskania po zakończeniu postępowania sądowego przeciwko bankowi. Po nawiązaniu współpracy, przygotowujemy wezwanie do zapłaty do banku, zajmujemy się kompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, wykonujemy wyliczenia, a także podejmujemy wszystkie inne, niezbędne kroki do pomyślnego rozwiązania postępowania. Sprawy frankowe nie należą do najłatwiejszych, jednak z pomocą doświadczonego radcy prawnego można osiągnąć zamierzony cel.

Posiadamy na swoim koncie wiele wygranych spraw, jeśli chodzi o unieważnienie kredytów frankowych oraz o uznanie klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. Pierwsza z wymienionych opcji jest najkorzystniejsza dla klienta, gdyż umowa zostaje uznana za nigdy nie zawartą. Wówczas obie strony zobowiązane są do zwrotu wszystkich środków, a w przypadku nadpłaty po stronie kredytobiorcy, może on odzyskać różnicę między spłaconą kwotą, a wysokością udzielonego kredytu. W drugim przypadku zaś umowa pozostaje ważna, jednak klauzule regulujące indeksację ulegają unieważnieniu. Kwota zadłużenia zostaje ponownie przeliczona na złotówki, a kredytobiorca może domagać się zwrotu swoich środków, w razie wystąpienia nadpłaty. Zostaje także ustalony nowy harmonogram spłat, który obowiązuje obie strony umowy. 

Kredyt we frankach Poznań
Blog o kredytach frankowych