Przejdź do treści

Kancelaria frankowa Wrocław

Jesteśmy kancelarią frankową nr 2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

Stworzyliśmy dedykowany zespół do sporów z bankami, a nasi prawnicy i radcy prawni mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne i na korzystnych warunkach wynagrodzenia.

Oferujemy darmową analizę Twojej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy frankowej.

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Kredyt Frankowy Wrocław
- jak możemy Ci pomóc?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Odfrankowanie kredytu Wrocław
- co możesz z Nami wywalczyć ?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Rodzaje kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich 

Kredyty we frankach dzieli się na denominowane i indeksowane. Częściej były wybierane denominowane, czyli takie, w których wartość kredytu została podana we franku szwajcarskim. Tutaj, spłata była dokonywana w walucie polskiej po wcześniejszym przeliczeniu po kursie ustalonym przez bank. Natomiast kredyty indeksowane to te, które były udzielane w polskiej walucie. Kredytobiorca musiał oddać pieniądze w tej samej walucie, w której brał kredyt. Jednak wysokość rat była związana z kursem franków szwajcarskich. 

W Polsce kredyty we frankach były udzielane od roku 2004. Oprocentowanie wynosiło wtedy – we frankach 4,6 %, a w polskich złotych 8 %. W tamtych czasach takie kredyty wyjątkowo się opłacały. Można było pożyczyć znacznie większą sumę pieniędzy przy takiej samej zdolności kredytowej. Dodatkowo kredyty frankowe były korzystną opcją ze względu na to, że: odsetki były o wiele niższe niż w przypadku kredytu zaciągniętego w polskiej walucie, oferowały niższe oprocentowanie, były dostępne dla osób, które nie miały zdolności kredytowej w innych walutach. 

Pomoc w unieważnieniu kredytów frankowych we Wrocławiu

Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok w sprawie umów kredytowych we frankach. Podobnie było w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – uznano, iż klauzula indeksacyjna, zawierana w umowach frankowych, jest abuzywna. Zgodnie z TSUE, banki powinny usunąć z umów niedozwolone zapisy, co nie oznacza jednak automatycznego przewalutowania kredytów – to może nastąpić wyłącznie w indywidualnych postępowaniach. Otworzyło to furtkę dla wszystkich osób posiadających kredyty frankowe. Choć dalej można przegrać postępowanie, jest to możliwość unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu i odzyskania części niesłusznie pobranych przez bank pieniędzy. Niezbędna do tego będzie pomoc doświadczonego adwokata, który prawidłowo formułuje żądanie pozwu, a także wykaże abuzywność konkretnej klauzuli. Reprezentując kredytobiorcę przed sądem wykorzysta wszelkie możliwości, które pomogą w odzyskaniu poniesionych nakładów finansowych.

Wrocław – kancelaria frankowa 

Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy przeciwko bankom o unieważnienie bądź odfrankowienie umów kredytowych. Tego typu kredyty hipoteczne (denominowane i indeksowane) największą popularnością cieszyły się w latach 2005 – 2009, jako najtańsze i gwarantujące bezpieczeństwo. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, gdyż banki nie informowało swoich klientów o ryzyku i możliwości wzrostu kwoty kapitału do spłaty, co stało się, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty. Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierają jednak klauzule abuzywne, mogące doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu. Sprawami frankowiczów zajmujemy się od 2016 roku. 

Jesteśmy kancelarią frankową, która została założona w 2005 roku. Adwokaci z naszej kancelarii to specjaliści w prowadzeniu postępowań o odfrankowienie lub unieważnienie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Tego typu sprawy są coraz częściej prowadzone przeciwko bankom, które oferowały umowy kredytowe w CHF, zawierające klauzule niedozwolone. Kredyty frankowe stały się bardzo popularne po 2005 roku, gdy waluta ta była relatywnie tania. Sprawiło to, iż instytucje bankowe reklamowały swoje usługi we frankach jako najtańsze i najbezpieczniejsze. Choć w tamtej chwili ich koszt był faktycznie niski, zmieniło się to w momencie, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty. Tym samym kwota kapitału do spłaty przez dłużników w bardzo dużym stopniu wzrosła, podczas gdy banki nie informowały swoich klientów o możliwości wystąpienia takiego ryzyka. Nasz doświadczony zespół liczy 17 prawników, którymi koordynuje dwóch założycieli – mec. Andrzej Lubiniecki oraz mec. Paweł Sołtyszewski. Zdajemy sobie sprawę z tego jak skomplikowana może być sprawa związana z kredytem wziętym we frankach. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, ponieważ zajmujemy się już tego typu sprawami i mamy na swoim koncie wiele wygranych. Skupiamy się na tym, żeby nasza pomoc była sprawna i kompleksowa, a zasady współpracy przejrzyste i jasne. 

Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych 

Klauzule niedozwolone, inaczej abuzywne, to zapisy w umowie, mogące naruszać interes klienta. Stosowanie ich jest zabronione, jednak nadal można spotkać je w umowach o kredyty gotówkowe czy hipoteczne. Banki zazwyczaj stosując je, aby sprawić, iż podpisywany kontrakt jest dla nich bardziej korzystny. Pozwalają sobie na to, ze względu na dobrą znajomość przepisów prawa, szerokie możliwości, co do ofert kredytowych, a także dzięki posiadaniu silnego zaplecza prawnego. W razie wątpliwości, co do wystąpienia takiej klauzuli, można sprawdzić jej legalność w Rejestrze klauzul niedozwolonych. W razie wykrycia zabronionego zapisu w umowie, należy złożyć zawiadomienie w formie pisemnej, o naruszeniu przez przedsiębiorcę zakazu stosowania klauzul abuzywnych. Zawiadomienie to musi opisywać stan faktyczny, ze wskazaniem zapisu budzącego wątpliwość oraz zawierać uzasadnienie, dlaczego narusza on dobra i prawa konsumentów.

Kredyt we frankach Wrocław
Blog o kredytach frankowych