Przejdź do treści

Kancelaria frankowa Wielkopolska

Jesteśmy kancelarią frankową nr 2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

Stworzyliśmy dedykowany zespół do sporów z bankami, a nasi prawnicy i radcy prawni mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne i na korzystnych warunkach wynagrodzenia.

Oferujemy darmową analizę Twojej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy frankowej.

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Kredyt Frankowy Wielkopolska
- jak możemy Ci pomóc?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Odfrankowanie kredytu Wielkopolska
- co możesz z Nami wywalczyć ?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Kredyt we frankach Wielkopolska
Blog o kredytach frankowych

Kancelaria frankowa Wielkopolska

Adwokaci z naszej kancelarii to specjaliści w prowadzeniu postępowań o odfrankowienie lub unieważnienie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Tego typu sprawy są coraz częściej prowadzone przeciwko bankom, które oferowały umowy kredytowe w CHF, zawierające klauzule niedozwolone. Kredyty frankowe stały się bardzo popularne po 2005 roku, gdy waluta ta była relatywnie tania. Sprawiło to, iż instytucje bankowe reklamowały swoje usługi we frankach jako najtańsze i najbezpieczniejsze. Choć w tamtej chwili ich koszt był faktycznie niski, zmieniło się to w momencie, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty. Tym samym kwota kapitału do spłaty przez dłużników w bardzo dużym stopniu wzrosła, podczas gdy banki nie informowały swoich klientów o możliwości wystąpienia takiego ryzyka. W jaki sposób i czy w ogóle można odzyskać swoje pieniądze? Jak dochodzić swoich praw?

Rodzaje kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich

Hipoteczne kredyty we frankach szwajcarskich można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to kredyt denominowany do waluty obcej. Podpisując tego typu umowę, klient otrzymuje pieniądze w złotówkach, zaś jego zadłużenie określone jest we frankach. Ponieważ zaciągnięte zobowiązanie wyliczone jest w CHF, każdy wzrost lub spadek tej waluty przekłada się na wielkość kredytu pozostałego do spłaty.

Drugi typ kredytów frankowych – indeksowane kursem waluty obcej także wypłaca się w złotówkach. Całkowita wysokość zadłużenia i wielkość comiesięcznych rat zależy natomiast od kursu franka. Mówi o tym klauzula indeksacyjna, w związku z czym wszelkie wahania w kursie waluty także mają wpływ na wysokość spłacanej kwoty. 

Pomoc dla frankowiczów w Wielkopolsce

Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów frankowych osób z całego województwa wielkopolskiego, a także z całej Polski. Wykonujemy darmową analizę podpisanych umów kredytowych, dzięki czemu można oszacować wielkość roszczeń klienta. Nasi adwokaci wygrali już wiele spraw toczących się o odzyskanie poniesionych kosztów z nielegalnych umów kredytowych. Nasza praca rozpoczyna się od wyliczeń, na podstawie których możemy przygotować i wysłać wezwanie do zapłaty dla banku. Zwykle nie przynosi to skutku, dlatego możemy przejść do kolejnego kroku i skompletowania wszelkich potrzebnych dokumentów i pozostałych dowodów mogących mieć znaczenie w postępowaniu. Możemy ubiegać się w imieniu klienta o odfrankowienie kredytu, czyli zwrot poniesionej nadpłaty od banku, bądź też o unieważnienie umowy w całości. Zależne jest to od zapisów w umowie, którą podpisał klient. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jest unieważnienie umowy kredytowej. Wówczas zostaje ona uznana za nigdy nie zawartą, w związku z czym obie storny kontraktu muszą zwrócić wszystkie otrzymane pieniądze. Jeśli dodatkowo po stronie kredytobiorcy wystąpiła nadpłata, może on ubiegać się również o odzyskanie tejże różnicy. Jeśli chodzi o odfrankowienie, umowa nadal pozostaje ważna. Unieważnieniu ulegają jednak wszystkie niedozwolone  klauzule regulujące indeksację.

Które klauzule w umowach frankowych są zabronione?

Klauzule abuzywne to zapisy, które są zabronione. Wbrew temu nadal można spotkać je w umowach kredytowych hipotecznych i gotówkowych. Zwykle naruszają one interesy i dobro klienta, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości należy sprawdzić dany zapis w Rejestrze klauzul niedozwolonych. Jeśli obawy się potwierdzą, należy wówczas złożyć zawiadomienie w formie pisemnej, o naruszeniu przez przedsiębiorcę zakazu stosowania klauzul abuzywnych. Dlaczego banki nadal stosują niedozwolone klauzule? Chcą uzyskać jak największe dla siebie korzyści, jednocześnie nie obawiając się idących za tym konsekwencji. Tak duże instytucje posiadają silne zaplecze prawne oraz dużą wiedzę na temat przepisów. 

Unieważnienie i odfrankowienie umów kredytowych – kancelaria frankowa z Wielkopolski

Postępowania frankowe nie są proste, gdyż wymagają naprawdę rozległej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w tego typu rozprawach, dzięki czemu są w stanie w pełni się zaangażować i zrobić wszystko, aby odzyskać pieniądze klienta. Przełomowym momentem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał klauzulę indeksacyjną za abuzywną. W związku z tym banki zostały zobowiązane do zaprzestania umieszczania w umowach klauzul niedozwolonych. Nie jest to jednak równoznaczne z automatycznym przewalutowaniem kredytów, gdyż każdy przypadek musi zostać rozpatrzony indywidualnie. 

Choć wygrywamy istotną większość prowadzonych spraw, nie oznacza to, że nie można ich przegrać. Jednak sam fakt, iż otworzyła się możliwość unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu i odzyskania części niesłusznie pobieranych przez bank pieniędzy jest dużą szansą dla wszystkich kredytobiorców. Warto więc dochodzić swoich praw, w czym pomoże jeden z naszych najlepszych prawników. Odpowiednio sformułuje pozew i wykaże abuzywność konkretnej klauzuli z podpisanej umowy.