Przejdź do treści

Kancelaria frankowa Warszawa

Jesteśmy kancelarią frankową nr 2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

Stworzyliśmy dedykowany zespół do sporów z bankami, a nasi prawnicy i radcy prawni mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne i na korzystnych warunkach wynagrodzenia.

Oferujemy darmową analizę Twojej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy frankowej.

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Kredyt Frankowy Warszawa
- jak możemy Ci pomóc?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Odfrankowanie kredytu Warszawa
- co możesz z Nami wywalczyć ?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Kancelaria frankowa w Warszawie 

Nasza kancelaria znajduje się na drugim miejscu w rankingu Rzeczpospolitej w całym województwie Zachodniopomorskim. W ubiegłym roku wygraliśmy 95 % ze wszystkich zakończonych przez nas spraw sądowych. Nasi adwokaci są specjalistami w prowadzeniu postępowań o odfrankowienie lub unieważnienie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Oferujemy bezpłatną analizę umowy, na podstawie której jesteśmy w stanie określić szacunkowe korzyści do uzyskania po zakończeniu postępowania sądowego przeciwko bankowi. Po nawiązaniu współpracy, przygotowujemy wezwanie do zapłaty do banku, zajmujemy się kompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, wykonujemy wyliczenia, a także podejmujemy wszystkie inne, niezbędne kroki do pomyślnego rozwiązania postępowania. Sprawy frankowe nie należą do najłatwiejszych, jednak z pomocą doświadczonego radcy prawnego można osiągnąć zamierzony cel. 

Nasi radcy prawni i adwokaci prowadzą przede wszystkim sprawy, które dotyczą kredytów frankowych. Mamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wiemy jak najlepiej podejść do takich umów. Od nas dowiesz się, czy masz szansę uzyskać korzystne orzeczenie sądu i jak będzie wyglądało całe postępowanie w sprawie. Możemy bezpłatnie przeanalizować umowę pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych i innych nieprawidłowości. Przygotujemy również wezwanie do zapłaty do banku i pismo procesowe, które będzie miało na celu przerwanie bieg orzedawnienia. Zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi dokumentami i przygotujemy wyliczenia niezbędne do wytoczenia sprawy bankowi.

Kredyty we frankach szwajcarskich – kancelaria 

W Polsce kredyty we frankach były udzielane od roku 2004. Oprocentowanie wynosiło wtedy – we frankach 4,6 %, a w polskich złotych 8 %. W tamtych czasach takie kredyty wyjątkowo się opłacały. Można było pożyczyć znacznie większą sumę pieniędzy przy takiej samej zdolności kredytowej. Dodatkowo kredyty frankowe były korzystną opcją ze względu na to, że: odsetki były o wiele niższe niż w przypadku kredytu zaciągniętego w polskiej walucie, oferowały niższe oprocentowanie, były dostępne dla osób, które nie miały zdolności kredytowej w innych walutach. 

Tak zwane kredyty frankowe mogą przybierać dwojaką postać. Pierwsza z nich to hipoteczny kredyt denominowany do waluty obcej. Polega ona na tym, że klient otrzymuje pieniądze w złotówkach, zaś w umowie kredytowej widnieje informacja o wysokości zadłużenia we frankach. Wysokość opłaty przeliczana jest według kursu waluty obcej, w związku z czym w wyniku jej wahań zmienia się również  wielkość kredytu pozostałego do spłaty.

Drugi rodzaj kredytów frankowych to kredyty indeksowane kursem waluty obcej. Również wypłaca się je w złotówkach, jednak wysokość całkowitego zadłużenia oraz comiesięcznych rat uzależniona jest od kursu waluty obcej, o czym mówi klauzula indeksacyjna. Zmiany zachodzące w kursie franka szwajcarskiego i w tym przypadku miały  wpływ na wysokość spłacanej kwoty. 

Odfrankowienie i unieważnienie umów kredytowych 

Postępowania frankowe nie są proste, gdyż wymagają naprawdę rozległej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w tego typu rozprawach, dzięki czemu są w stanie w pełni się zaangażować i zrobić wszystko, aby odzyskać pieniądze klienta. Przełomowym momentem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał klauzulę indeksacyjną za abuzywną. W związku z tym banki zostały zobowiązane do zaprzestania umieszczania w umowach klauzul niedozwolonych. Nie jest to jednak równoznaczne z automatycznym przewalutowaniem kredytów, gdyż każdy przypadek musi zostać rozpatrzony indywidualnie. 

Choć wygrywamy istotną większość prowadzonych spraw, nie oznacza to, że nie można ich przegrać. Jednak sam fakt, iż otworzyła się możliwość unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu i odzyskania części niesłusznie pobieranych przez bank pieniędzy jest dużą szansą dla wszystkich kredytobiorców. Warto więc dochodzić swoich praw, w czym pomoże jeden z naszych najlepszych prawników. Odpowiednio sformułuje pozew i wykaże abuzywność konkretnej klauzuli z podpisanej umowy.

Pomoc frankowiczom 

Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok w sprawie umów kredytowych we frankach. Podobnie było w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – uznano, iż klauzula indeksacyjna, zawierana w umowach frankowych, jest abuzywna. Zgodnie z TSUE, banki powinny usunąć z umów niedozwolone zapisy, co nie oznacza jednak automatycznego przewalutowania kredytów – to może nastąpić wyłącznie w indywidualnych postępowaniach. Otworzyło to furtkę dla wszystkich osób posiadających kredyty frankowe. Choć dalej można przegrać postępowanie, jest to możliwość unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu i odzyskania części niesłusznie pobranych przez bank pieniędzy. Niezbędna do tego będzie pomoc doświadczonego adwokata, który prawidłowo sformułuje żądanie pozwu, a także wykaże abuzywność konkretnej klauzuli. Reprezentując kredytobiorcę przed sądem wykorzysta wszelkie możliwości, które pomogą w odzyskaniu poniesionych nakładów finansowych.

Kredyt we frankach Warszawa
Blog o kredytach frankowych