Przejdź do treści

Kancelaria frankowa Kalisz

Jesteśmy kancelarią frankową nr 2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

Stworzyliśmy dedykowany zespół do sporów z bankami, a nasi prawnicy i radcy prawni mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne i na korzystnych warunkach wynagrodzenia.

Oferujemy darmową analizę Twojej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy frankowej.

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Kredyt Frankowy Kalisz
- jak możemy Ci pomóc?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Odfrankowanie kredytu Kalisz
- co możesz z Nami wywalczyć ?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Kancelaria frankowa Kalisz

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o odfrankowienie lub unieważnienie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Sprawy przeciwko bankom toczą się coraz częściej ze względu na oferowane przez nich umowy zawierające klauzule abuzywne. Wszystko za sprawą denominowanych i indeksowanych kredytów hipotecznych, które największym zainteresowaniem cieszyły się od 2005 roku, kiedy to reklamowane były jako najtańsze i najbezpieczniejsze. Prawda okazała się być inna – gdy Szwajcaria uwolniła kurs franka, kwota kapitału do spłaty przez dłużników niebotycznie wzrosła. Klienci nie byli informowani przez banki o podejmowanym przez nich ryzyku. Czy istnieje skuteczny sposób na odzyskanie niesłusznie spłacanych kwot? Jak wygrać z tak dużą instytucją, jaką jest bank?

Jakie są rodzaje kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich?

Tak zwane kredyty frankowe mogą przybierać dwojaką postać. Pierwsza z nich to hipoteczny kredyt denominowany do waluty obcej. Polega ona na tym, że klient otrzymuje pieniądze w złotówkach, zaś w umowie kredytowej widnieje informacja o wysokości zadłużenia we frankach. Wysokość wypłaty przeliczana jest według kursu waluty obcej, w związku z czym w wyniku jej wahań zmienia się również  wielkość kredytu pozostałego do spłaty.

Drugi rodzaj kredytów frankowych to kredyty indeksowane kursem waluty obcej. Również wypłaca się je w złotówkach, jednak wysokość całkowitego zadłużenia oraz comiesięcznych rat uzależniona jest od kursu waluty obcej, o czym mówi klauzula indeksacyjna. Zmiany zachodzące w kursie franka szwajcarskiego i w tym przypadku miały  wpływ na wysokość spłacanej kwoty. 

Pomoc dla frankowiczów w Kaliszu

Nasza kancelaria specjalizuje się między innymi w prowadzeniu procesów frankowych. Pomagamy frankowiczom z Kalisza, miast województwa wielkopolskiego, a także z całego kraju. Możemy bezpłatnie zająć się analizą podpisanej umowy kredytowej, co pozwoli na oszacowanie kwot, które jesteśmy w stanie odzyskać od banku. Decydując się na współpracę z naszymi adwokatami można mieć pewność, co do rzetelności naszych usług i działania wyłącznie w trosce o dobro klienta. Zazwyczaj rozpoczynamy od przygotowania i wysłania wezwania do zapłaty dla banku. Jeśli nie przyniesie to skutku, wówczas przechodzimy do dokładnych wyliczeń oraz skompletowania wszystkich dokumentów i dowodów istotnych w sprawie. W zależności od typu podpisanej przez klienta umowy z bankiem, możemy występować w jego imieniu o odfrankowienie, czyli zwrot nadpłaty od banku, bądź też o unieważnienie umowy w całości. 

Unieważnienie umowy kredytowej to najkorzystniejsza dla klienta forma odzyskania swoich środków. Jeśli zostanie ona uznana za nigdy nie zawartą, wówczas obie strony muszą zwrócić wszystkie otrzymane środki. W przypadku, gdy po stronie kredytobiorcy nastąpi nadpłata, może on odzyskać różnicę między spłaconą kwotą, a wysokością udzielonego kredytu. W przypadku odfrankowienia umowa nie zostaje anulowana, unieważnia się natomiast abuzywne klauzule regulujące indeksację. Zostaje także ustalony nowy harmonogram spłat, który obowiązuje obie strony umowy. 

Które klauzule umowne w umowach kredytowych są niedozwolone?

Klauzule abuzywne to niedozwolone zapisy zawarte w umowie. Mogą one naruszać interesy klienta, co jest zabronione. Mimo to nadal można spotkać je w umowach kredytowych. Istnieje Rejestr klauzul niedozwolonych, w którym można sprawdzić legalność danego zapisu. Banki pozwalają sobie na stosowanie tego typu klauzul ze względu na otrzymywanie większych korzyści oraz dzięki posiadaniu silnego zaplecza prawnego. W przypadku, gdy osoba znajdzie niedozwolony zapis w swoim kontrakcie, powinna wówczas złożyć zawiadomienie w formie pisemnej, o naruszeniu przez przedsiębiorcę zakazu stosowania klauzul abuzywnych wraz z uzasadnieniem swoich wątpliwości.

Pomoc w unieważnieniu kredytów frankowych – kancelaria frankowa Kalisz

Sprawy frankowe są skomplikowane i wymagają dużego zaangażowania. Z pomocą doświadczonego adwokata można jednak je wygrać i odzyskać wszystkie pieniądze. Furtkę dla wszystkich osób posiadających kredyty frankowe otworzył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznając klauzulę indeksacyjną za niedozwoloną. Dzięki temu banki są zobowiązane do usunięcia ze swoich umów klauzul abuzywnych, co nie oznacza jednak automatycznego przewalutowania kredytów – to może nastąpić wyłącznie w indywidualnych postępowaniach. Podobna sytuacja miała miejsce przy wydaniu wyroku w sprawie umów kredytowych we frankach przez Sąd Najwyższy.

Postępowanie frankowe nadal można przegrać, jednak samo pojawienie się możliwości unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu i odzyskania części niesłusznie pobieranych przez bank pieniędzy jest dużą szansą dla wszystkich kredytobiorców. Pomocny będzie prawidłowo sformułowany pozew i pomoc prawnika, który wykaże abuzywność konkretnej klauzuli. Przedstawiając wszystkie dowody i argumenty w imieniu klienta jesteśmy w stanie odzyskać wszystkie niesłusznie poniesione nakłady finansowe.

Kredyt we frankach Kalisz
Blog o kredytach frankowych