Przejdź do treści

Kancelaria frankowa dolnośląskie

Jesteśmy kancelarią frankową nr 2 w rankingu RZECZPOSPOLITEJ w Województwie Zachodniopomorskim

Stworzyliśmy dedykowany zespół do sporów z bankami, a nasi prawnicy i radcy prawni mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami we frankach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualne i na korzystnych warunkach wynagrodzenia.

Oferujemy darmową analizę Twojej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy frankowej.

Napisz do Nas w swojej sprawie, abyśmy mogli Ci pomóc uporać się z kredytem we frankach

Kredyt Frankowy dolnośląskie
- jak możemy Ci pomóc?

ANALIZA UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Odfrankowanie kredytu dolnośląskie
- co możesz z Nami wywalczyć ?

KREDYT FRANKOWY - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ

KREDYT FRANKOWY - ODFRANKOWIENIE (ODWALUTOWANIE)

Sprawdź co już udało się uzyskać innym Frankowiczom!

Orzecznictwo w wybranych sprawach kredytów indeksowanych oraz waloryzowanych do CHF

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż bez znaczenia dla oceny abuzywności postanowień umowy pozostawał sposób wykonania przez pozwanego umów kredytu oraz faktycznie zastosowany przez niego kurs CHF dla przeliczeń wynikających z umów.
06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

Sąd uznał, że stosowanie przez bank dwóch różnych kursów wymiany franka szwajcarskiego  na potrzeby indeksacji kredytu (kursu kupna i sprzedaży) narusza interesy kredytobiorcy.

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

Sąd podkreślił, iż zawarte w umowie kredytowej i regulaminie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokość rat są abuzywne, a tym samym nie wiążą powódki.

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Sąd wskazał, że postanowienia umowy  uznane za niedozwolone nie mogły stanowić podstawy do stwierdzenia, że kredytobiorca nie wywiązywał się z zobowiązania do spłaty kredytu.

Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie
02.06.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 266/18)

Uznanie powództwa i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 329 567,18 zł wraz z odsetkami wraz z odsetkami

06.03.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVC 1158/18)

Uznanie umowy kredytowej za nieważną (kredyt na kwotę 575.500,00 zł)

25.02.2020
Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 905/19)

Uznanie powództwa i Zasądzenie na rzecz kredytobiorcy od banku kwoty 313.226,96 zł wraz z odsetkami

21.06.2019
Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 641/18)

Oddalenie powództwa banku o zasądzenie od kredytobiorcy kwoty 198.919,68 zł wraz z odsetkami

Nie czekaj! Sprawdź co Ty sam możesz zyskać już teraz.

Nie pozwól, aby Twoje roszczenie do banku uległy przedawnieniu.

Od kilku lat rośnie liczba firm zajmujących się pomocą w sprawach frankowiczów. My od 2016 roku udzielamy porad i z powodzeniem przeprowadzamy sprawy sądowe w kwestii frankowiczów. Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy przeciwko bankom o unieważnienie bądź odfrankowienie umów kredytowych. Tego typu kredyty hipoteczne (denominowane i indeksowane) największą popularnością cieszyły się w latach 2005 – 2009, jako najtańsze i gwarantujące bezpieczeństwo. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, gdyż banki nie informowało swoich klientów o ryzyku i możliwości wzrostu kwoty kapitału do spłaty, co stało się, gdy Szwajcaria uwolniła kurs swojej waluty. Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierają jednak klauzule abuzywne, mogące doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu.

Pomoc dla frankowiczów w całym województwie Dolnośląskim 

Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów frankowych osób z całego województwa dolnośląskiego, a także z całej Polski. Wykonujemy darmową analizę podpisanych umów kredytowych, dzięki czemu można oszacować wielkość roszczeń klienta. Nasi adwokaci wygrali już wiele spraw toczących się o odzyskanie poniesionych kosztów z nielegalnych umów kredytowych. Nasza praca rozpoczyna się od wyliczeń, na podstawie których możemy przygotować i wysłać wezwanie do zapłaty dla banku. Zwykle nie przynosi to skutku, dlatego możemy przejść do kolejnego kroku i skompletowania wszelkich potrzebnych dokumentów i pozostałych dowodów mogących mieć znaczenie w postępowaniu. Możemy ubiegać się w imieniu klienta o odfrankowienie kredytu, czyli zwrot poniesionej nadpłaty od banku, bądź też o unieważnienie umowy w całości. Zależne jest to od zapisów w umowie, którą podpisał klient. 

Posiadamy na swoim koncie wiele wygranych spraw, jeśli chodzi o unieważnienie kredytów frankowych oraz o uznanie klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. Pierwsza z wymienionych opcji jest najkorzystniejsza dla klienta, gdyż umowa zostaje uznana za nigdy nie zawartą. Wówczas obie strony zobowiązane są do zwrotu wszystkich środków, a w przypadku nadpłaty po stronie kredytobiorcy, może on odzyskać różnicę między spłaconą kwotą, a wysokością udzielonego kredytu. W drugim przypadku zaś umowa pozostaje ważna, jednak klauzule regulujące indeksację ulegają unieważnieniu. Kwota zadłużenia zostaje ponownie przeliczona na złotówki, a kredytobiorca może domagać się zwrotu swoich środków, w razie wystąpienia nadpłaty. Zostaje także ustalony nowy harmonogram spłat, który obowiązuje obie strony umowy. 

Metody na kredyt frankowy 

Jedną z możliwości jest nieważność umowy kredytu. Oznacz to, że podpisana umowa nigdy nie istniała, a dana osoba nie była zobowiązana do płacenia prowizji, odsetek i rat kapitałowych, które uwzględniały zmiany wysokości kursu franka szwajcarskiego. W tej sytuacji można ubiegać się o zwrot wszystkich rat i opłat, które były dokonane w ciągu ostatnich 10 lat. Dodatkowo nie będzie trzeba płacić bankowi następnych rat i można wnieść o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Drugim sposobem jest odfrankowienie, czyli odwalutowanie. Tutaj kredyt zostanie traktowany tak jakby był zwykłym kredytem złotówkowym. Zasady oprocentowania nie ulegną zmianie, a kwota kredytu dalej będzie oprocentowana w oparciu o stawkę LIBOR. Jednak można domagać się zwrotu nadpłaty ze względu na zawyżenie płaconej kwoty. 

Co ważne, całkowita spłata kredytu nie pozbawia możliwości dochodzenia i odzyskania bezprawnie pobranych przez bank kwot w związku z indeksacją lub waloryzacją kredytu. Pomimo spłaty kredytu w dalszym ciągu można dochodzić przed sądem uznania swojej umowy kredytowej za nieważną albo próbować domagać się jej odfrankowienia. Z pomocą kancelarii prawnej można odzyskać od banku równowartość kwot zapłaconych na rzecz banku nawet przez okres ostatnich 10 lat. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej kancelarii frankowej? 

Postępowania frankowa nie są proste, gdyż wymagają naprawdę rozległej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w tego typu rozprawach, dzięki czemu są w stanie w pełni się zaangażować i zrobić wszystko, aby odzyskać pieniądze klienta. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jest unieważnienie umowy kredytowej. Wówczas zostaje ona uznana za nigdy nie zawartą, w związku z czym obie storny kontraktu muszą zwrócić wszystkie otrzymane pieniądze. Jeśli dodatkowo po stronie kredytobiorcy wystąpiła nadpłata, może on ubiegać się również o odzyskanie tejże różnicy. Jeśli chodzi o odfrankowienie, umowa nadal pozostaje ważna. Unieważnieniu ulegają jednak wszystkie niedozwolone  klauzule regulujące indeksację.

Ogólnie rzecz biorąc warto sprawdzić takie czynniki jak: 

  • doświadczenie kancelarii adwokackiej i jej staż na rynku,
  • ilość prowadzonych postępowań frankowych oraz ich rezultaty,
  • jakość świadczonej obsługi prawnej,
  • podejście do prowadzonych spraw,
  • forma prawna organizacji (spółka jawna, komandytowa, spółka z o.o., stowarzyszenie),
  • koszty obsługi prawnej i sposób uzgadniania honorarium. 

 

Kredyt we frankach dolnośląskie
Blog o kredytach frankowych