Przejdź do treści

Frankowicze – co dalej?

Frankowicze - co dalej?

Frankowicze są często zdezorientowani i nie wiedzą, czy mają podpisać ugodę z bankiem, złożyć pozew do sądu czy czekać na kolejne decyzje rządowe. Dotyczy to wszystkich: zarówno tych którzy już spłacili swoje kredyty we frankach oraz tych, którzy jeszcze się z nimi borykają. Na szczęście sądy w 80 procentach rozstrzygają sprawy na rzecz frankowiczów, a liczba pozwów do sądu stale rośnie. Gdzie takie osoby mogą szukać pomocy i dowiedzieć się, co mają robić dalej? W takich przypadkach warto wspierać się pomocą kancelarii radców prawnych, która ma bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Uzyskanie bezpłatnej pomocy w analizie umowy kredytu jest niesłychanie ważne dla kredytobiorców frankowych. Mogą oni dowiedzieć się ile zyskają występując z pozwem przeciwko bankowi.

Jakie linie orzecznicze w sprawie frankowiczów obierane są w sądach?

W sądach widoczne są 3 linie orzecznicze:

  • W wyrokach odfrankowują umowy
  • Unieważniają umowy i zasądzają wg teorii salda
  • Unieważniają i nakazują bankom zwrot odpowiednich kwot swoim klientom.

Jak można pomóc frankowiczom?

Eksperci dążą do ujednolicenia tych 3 linii orzeczniczych ze względu na to, że stany faktyczne zdarzają się w różnych sprawach tożsame. Co to oznacza? Otóż, zdarza się, że zarówno rok zawarcia umowy, ten sam bank i taka sama umowa są traktowane inaczej. Co może  zrobić frankowicz? Udać się do dobrej kancelarii radców prawnych która może pochwalić się dużym procentem spraw frankowiczów zakończonych sukcesem. Postępowanie w sprawie kredytu frankowego jest trudne dla zrozumienia dla laika. Korzystając z pomocy prawników można liczyć na profesjonalne przygotowanie pozwu przeciwko bankowi o zapłatę, odfrankowienie i stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Jeżeli ktoś potrzebuje zawieszenia płatności rat kredytu, prawnicy podejmą odpowiednie kroki i reprezentację klienta przed sądem.

Co dalej z frankowiczami, co ich czeka?

Ze względu na Covid i spływanie coraz większej liczby pozwów przeciw bankom, frankowiczów czeka kilkuletni spór sądowy. Szczęśliwcy będą czekać nie mniej półtora roku, ale trzeba się liczyć z okresem czteroletnim i niestety może dochodzić jeszcze do większych opóźnień. Doniesienia ekspertów sądownictwa mówią, że ten problem wynika z nieobsadzeniem stanowisk w sądach. Co mają zrobić frankowicze, aby wygrać sprawę w sądzie i odzyskać swoje pieniądze?

Czego mogą dochodzić frankowicze przed sądem ?

Frankowicze mogą przed sądem dochodzić nieważności umowy kredytowej. Co to dokładnie oznacza? Według przepisów polskiego prawa, taka umowa po prostu nie miała miejsca, z tego właśnie powodu frankowicz nie ma nałożonego obowiązku płacenia bakowi odsetek, prowizji a także wyliczonych przez bank rat kapitałowych, które uwzględniały zmiany wysokości kursu franka szwajcarskiego. Jak otrzymać takie unieważnienie umowy? Najlepiej skorzystać ze wsparcia prawnika, który w imieniu frankowicza będzie domagał się zwrotu wszystkich wpłaconych rat oraz innych wniesionych opłat, co najmniej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Prawnik doprowadzi do tego, że jego klient nie będzie zobowiązany do płacenia następnych rat i co bardzo istotne będzie domagał się wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej danej nieruchomości.

Odwalutowanie kredytu frankowego – co to oznacza dla frankowiczów?

Odwalutowanie (odfrankowienie) oznacza, że zaciągnięty przez frankowicza kredyt będzie traktowany jakby od samego początku był zwykłym kredytem zaciągniętym w złotówkach i w żaden sposób niepowiązanym z kursem waluty szwajcarskiej. Czy zasady jego oprocentowania ulegną zmianie? Nie, również kwota kredytu będzie oprocentowana w oparciu o referencyjną wysokość oprocentowania – LIBOR. A dokładnie dla frankowiczów oznacza to, że bank, który dotąd zawyżał wysokość większości wpłacanych rat kredytu może zostać zobowiązany do zwrotu nadpłaty, co najmniej za ostatnie 10 lat. Ponadto przyszłe raty po odwalutowaniu z powodu braku indeksacji kursem franka szwajcarskiego nie staną się wyższe niż te z początku umowy.

Czego obawiają się frankowicze w czasie rozpraw sądowych?

Samodzielne występowanie w sądzie zawsze wiąże się z dużym stresem i problemem z wyartykułowania swojej sytuacji, dlatego oddane problemu ze swoim kredytem frankowym radcom prawnym jest najlepszym posunięciem. Prawnicy na podstawie podpisanej z klientem umowy mogą uzyskać konieczne dokumenty na podstawie, których przygotują niezbędne wyliczenia i złożą stosowne pisma. Nie będzie wymagane również osobiste stawiennictwo frankowicza na rozprawie sądowej z wyjątkiem składania zeznań związanych z umową kredytową.

Czy koszty pomocy prawnej nie przerosną możliwości finansowej frankowiczów?

Z postępowaniem sądowym przeciwko bankowi wiąże się wpłacenie opłaty sądowej w wysokości 5% roszczenia. Ale nie wynosi ona więcej niż 1000 złotych. Dodatkowo będzie do uiszczenia opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. Z jakimi dodatkowymi kosztami trzeba się jeszcze liczyć? Sąd może domagać się zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego od 1000 do 2000 złotych. W przypadku wygrania sprawy sądowej wymienione kwoty zostaną zwrócone franowiczowi. Jaki będzie koszt wynajęcia radcy prawnego? Jest to ściśle uzależnione od uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sądu tzw. opłata za sukces. Ostateczny koszt obsługi prawnej wiąże się z rodzajem i skomplikowaniem sprawy.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk