Frankowicze - kto winny?

Frankowicze – kto winny?

Frankowicze – kto winny? Czy można wskazać jednego winnego w sprawie umów frankowych? Okazuje się, że nie. Czy osoby zaciągające zobowiązania we frankach szwajcarskich mogły przewidzieć problemy z tym związane? Nikt nie zakładał kryzysu światowego i tak dużego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Okazuje się, że na tragedię jaka dotknęła frankowiczów wpływają różne aspekty. Poza ruchami ze strony banku centralnego w Szwajcarii, widoczna była bezsilność organów państwowych. Teraz sytuacja frankowiczów uległa poprawie, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystne wyroki w sprawach frankowych. A to wpłynęło na wyroki polskich sądów, które orzekają o unieważnieniu umowy

Czytaj więcej »