pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).

Czy zawarcie aneksu z bankiem przekreśla Twoje szanse na wygraną w sprawie o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego lub jego odfrankowienie? Wyrok TSUE!

Wielu posiadaczy kredytów frankowych zawierało z bankami aneksy licząc, iż w ten sposób uzyskają bardziej sprawiedliwe warunki umowy. Obecnie okoliczność ta niejednokrotnie podnoszona jest przez banki przed sądami jako argument przeciwko roszczeniom Frankowiczów. Czy jednak fakt ten ma znaczenie dla możliwości uzyskania odfrankowienia umowy lub stwierdzenia jej nieważności? W tym przedmiocie wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r. (C-452/18).

Czytaj więcej »