Przejdź do treści

Jak anulować kredyt frankowy?

Jak anulować kredyt frankowy?

Od 2004 roku klienci banków coraz częściej zaciągali kredyty hipoteczne we frankach. W tym okresie ceny nieruchomości nie były wygórowane a kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na stabilnej stopie. Jednak w 2008 roku wszystko się zmieniło, mieszkania drożały a waluta obca stała się dwa razy droższa. Przed kredytobiorcami, którzy mieli zadłużenie we frankach szwajcarskich pojawił się duży problem w postaci wysokich rat kredytu, który były trudne po pokrycia. Klienci banków poczuli się oszukani nieuczciwymi umowami, które jak się okazało zawierały klauzule niedozwolone.Trudna sytuacja frankowiczów trwała do 2019 roku, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok pomagający polskim kredytobiorcom. Polskie sądy działając na mocy tego wyroku zaczęły wydawać korzystne dla zadłużonych wyroki. Dzięki temu coraz więcej ludzi zaczęło odwiedzać kancelarie prawne z zapytaniem jak anulować kredyt frankowy. Okazało się, że to możliwe, wymaga jednak znajomości prawa bankowego, analizy umów zawartych z bankiem i złożenia pozwu w sądzie.  

Jak anulować kredyt frankowy?

Umowy bankowe na kredyty we frankach szwajcarskich zawierały niedozwolone zapisy, które działały niekorzystnie na kredytobiorców. Wiele osób zgłaszając się do banków usłyszało, że mogą poprawić swoją zdolność kredytową zaciągając kredyt we frankach szwajcarskich, które wtedy kosztowały oko 2 złotych. Efektem tego było zadłużanie się na wyższe sumy, co po wzroście franka okazało się zgubne dla kredytobiorców. Wartość kredytów była większa niż wartość zakupionej nieruchomości. Jednak wyrok Trybunału sprawiedliwości UE przyszedł z pomocą frankowiczom.

Obecnie można udać się do prawnika, który zapozna się z zapisami umowy kredytowej i po stwierdzeniu obecnych w nich klauzul niedozwolonych może w imieniu klienta wystąpić do sądu o anulowanie kredytu frankowego. I dotyczy to całości umowy, jest to skuteczna droga do odzyskania wpłaconych rat oraz uwolnienia się od powstałego zadłużenia. W sądach pojawia się wiele pozwów przeciw bankom, prawnicy dobrze przygotowują strategię działania i zapadają pomyślne dla frankowiczów wyroki.

Co oznacza, że umowa kredytowa z bankiem jest nieważna?

Aby anulować kredyt frankowy, trzeba udowodnić przed sądem, że zawarta umowa jest nieważna, a to oznacza, że nigdy nie została zawarta. Co oznacza dla kredytobiorcy i banku wydanie przez sąd wyroku anulującego umowę frankową? Każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych świadczeń. W związku z tym bank musi oddać klientowi wartość spłaconych dotychczas rat łącznie z odsetkami oraz opłatami bankowymi. Jeśli chodzi o kredytobiorcę jest on zobowiązany do oddania bankowi kapitału, na jaki opiewa umowa. A dokładnie będzie to kwota kredytu bez dodatkowych opłat i odsetek. Pojawia się jeszcze inna kwestia tzn. przedawnienie roszczeń i warto porozmawiać o tym ze swoim prawnikiem.  

Co oznacza przedawnienie roszczeń?

W przypadku anulowania kredytów frankowych mogą zaistnieć różne interpretacje, głównie dotyczące terminu, od którego liczone przedawnienie. Co może to oznaczać dla kredytobiorców? Sąd stosując się do przepisów Kodeksu Cywilnego może uznać roszczenie banku za nieaktualne z powodu przedawnienia. W takim przypadku kredytobiorca nie musiałby zwracać bankowi kwoty kredytu, a mimo to uzyskałby zwrot wpłaconych pieniędzy. Banki uznały takie działania za niekorzystne i w przypadku wygrania przez klienta sprawy o anulowanie kredytu zaczęły informować o planowaniu pozwania kredytobiorcy.Takie działania mają na celu odstraszenia klientów do dochodzenia swoich racji na drodze sądowej. W praktyce sąd może jednak nie wziąć pod uwagę przedawnienia i nakazać kredytobiorcy rozliczenie się z bankiem, oczywiście po wydaniu wyroku anulowania umowy.  

Jak wygrać sprawę sądową o anulowanie umowy frankowej?

Frankowicze nie powinni zwlekać ze złożeniem pozwu do sądu przeciwko bankowi o anulowanie kredytu frankowego, ponieważ jest to dla nich bardzo korzystne. Aby jednak to potwierdzić, trzeba umówić się na konsultację do prawnika, który po przeanalizowaniu umowy, wskaże, jakie są szanse na wygraną. Przedstawi wydane już wyroki sądowe z zakończonych spraw na korzyść frankowiczów.To wszystko pozwoli rzetelnie przygotować się do batalii z bankiem. Dobrą wiadomością, jest to, że sądy są raczej przychylne dla frankowiczów i dostrzegają nielegalne praktyki banków.   

Dla frankowiczów istotne jest również, że o anulowanie kredytu mogą ubiegać się zarówno kredytobiorcy z indeksowanymi i denominowanymi kredytami. Czy trzeba obawiać się reakcji banku na otrzymany pozew? Nie, nie należy obawiać się żadnych działań odwetowych, nie ma jakiegokolwiek ryzyka pogorszenia swojej sytuacji finansowej. Ważne! Do czasu wydania przez sąd decyzji o unieważnieniu umowy frankowej trzeba spłacać raty kredytu, aby nie doprowadzić do powstania zaległości. A to może stać się podstawą wypowiedzenia przez bank umowy a to znacznie utrudniłoby sytuację frankowicza.    

Rozstając się z bankiem kredytobiorca pozostaje – czysty, umowa jest nieważna, hipoteka jest zdjęta. Z tego powodu anulowanie umowy frankowej zostało uznane za rozwiązanie najkorzystniejsze. Prawnik zajmie się sprawą kompleksowo, poza analizą umowy, przygotowaniem stosowanych pism procesowych, będzie reprezentował interesy klienta przed sądem.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk